การเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม | VAT


🕘

ภาพตัวอย่าง
ads by google.

การเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม - สำหรับร้านยาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับสรรพากร

การเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เพื่อให้โปรแกรมไฮเจีย บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งภาษีซื้อ และ ภาษีขาย สำหรับบิลขาย และ บิลรับสินค้า ตามลำดับ, สำหรับบิลขายที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะสามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีได้ทันที

วิธีการเปิดฟอร์ม

ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า ตามภาพด้านล่างนี้

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย


🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 21/10/2561 23:48

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 21/10/2561 23:42

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 21/10/2561 23:38