การเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม | VAT

การเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม | VAT

เฉพาะร้านยาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับสรรพากรเท่านั้น

การเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เพื่อให้โปรแกรมไฮเจีย บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งภาษีซื้อ และ ภาษีขาย สำหรับบิลขาย และ บิลรับสินค้า ตามลำดับ, สำหรับบิลขายที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะสามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีได้ทันที

** งานเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจจะต้องให้สำนักงานบัญชี ที่ดูแลเราจัดการเพิ่มเติม (อาจทำไม่ได้ทั้งหมดด้วยโปรแกรมเดียว) **

วิธีการเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า ตามภาพด้านล่างนี้

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด