การเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม | VAT
ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

การเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม | VAT

สำหรับร้านยาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กับสรรพากรเท่านั้น

การเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เพื่อให้โปรแกรมไฮเจีย บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งภาษีซื้อ และ ภาษีขาย สำหรับบิลขาย และ บิลรับสินค้า ตามลำดับ, สำหรับบิลขายที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะสามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีได้ทันที

วิธีการเปิดฟอร์ม

ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า ตามภาพด้านล่างนี้

 คำแนะนำอื่น ๆ ที่ถูกเรียกดูบ่อย