กู้คืนข้อมูล (restore) | ทำข้อมูลตั้งต้น


🕘

ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

การเรียกคืนข้อมูล (Restore) - จากไฟล์สำรองข้อมูลไฮเจีย เพื่อกู้คืนข้อมูลเดิมที่เคยสำรองข้อมูลไว้

การเรียกคืนข้อมูล (Restore) สำหรับกรณีที่ต้องการกู้คืนข้อมูลไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยเราสามารถกู้คืนข้อมูลในระบบไฮเจียฯ ได้ทั้งหมดตามที่เคยทำสำรองข้อมูลไว้

ก่อนเรียกคืนข้อมูลควรอัปเดทโปรแกรม หรือ ดาวน์โหลดโปรแกรมไฮเจีย ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนเสมอจะดีที่สุด

การเรียกคืนข้อมูล เฉพาะสิทธิ์ชื่อผู้ใช้ admin เท่านั้น , สิทธิ์พนักงานทุกคนจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้

วิธีการเปิดฟอร์มเรียกคืนข้อมูล

การเรียกคืนข้อมูลให้ทำการ login เข้าโปรแกรมไฮเจียตามค่าเริ่มต้นของโปรแกรม ต้องเข้าด้วยชื่อผู้ใช้ admin เสมอจึงมีสิทธิ์เรียกคืนข้อมูล

จากนั้นให้ไปที่เมนูตั้งค่า -> เรียกคืนข้อมูล ตามภาพด้านล่างนี้

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย


🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 16:34

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 16:16

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 16:16