การกู้คืนข้อมูล / การทำเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับร้านสาขา

🕘 | 671 views
ภาพตัวอย่าง

การเรียกคืนข้อมูล (Restore) - จากไฟล์สำรองข้อมูลไฮเจีย เพื่อกู้คืนข้อมูลเดิมที่เคยสำรองข้อมูลไว้

การเรียกคืนข้อมูล (Restore) สำหรับกรณีที่ต้องการกู้คืนข้อมูลไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยเราสามารถกู้คืนข้อมูลในระบบไฮเจียฯ ได้ทั้งหมดตามที่เคยทำสำรองข้อมูลไว้

ก่อนเรียกคืนข้อมูลควรอัปเดทโปรแกรม หรือ ดาวน์โหลดโปรแกรมไฮเจีย ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนเสมอจะดีที่สุด

วิธีการเปิดฟอร์มเรียกคืนข้อมูล

การเรียกคืนข้อมูลให้ทำการ login เข้าโปรแกรมไฮเจียฯ ตามปกติก่อน และให้ไปที่เมนูการตั้งค่า -> เรียกคืนข้อมูล ตามภาพด้านล่างนี้