กู้คืนข้อมูล (restore) | ทำข้อมูลตั้งต้น
ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

กู้คืนข้อมูล (restore) | ทำข้อมูลตั้งต้น

จากไฟล์สำรองข้อมูลไฮเจีย (.bak) เพื่อกู้คืนข้อมูลเดิมที่เคยสำรองข้อมูลไว้

หากไม่มีไฟล์สำรองข้อมูลไฮเจีย จะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลเดิมได้


กรณีที่คุณเก็บไฟล์สำรองข้อมูลออกมาจากคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์นั้นอยู่ใน thumb drive หรือ อยู่ใน external hard disk ให้ copy ไฟล์สำรองข้อมูลนั้นมาไว้บนคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานก่อน โดยอาจจะให้วางลงในโฟลเดอร์ใน D:hygeia_backup เลยก็ได้

ไม่ควรเรียกคืนข้อมูลจากไฟล์ที่ยังอยู่ใน thumb drive เพราะอาจะทำให้การเรียกคืนได้ช้า หรือ ติดปัญหาการอ่านไฟล์

การเรียกคืนข้อมูล ต้องเข้าสู่ระบบโปรแกรมด้วยชื่อผู้ใช้ admin เท่านั้น ดังนั้นหากคุณเข้าสู่ระบบโปรแกรมไฮเจียด้วยชื่อพนักงานจะไม่สามารถเข้าฟอร์มเรียกคืนข้อมูลได้

ตัวอย่างไฟล์สำรองข้อมูล .bak ที่อยู่ในไดรฟ D: ในโฟลเดอร์ hygeia_backup


เปิดฟอร์ม เรียกคืนข้อมูล
การเรียกคืนข้อมูลให้ทำการ login เข้าโปรแกรมไฮเจีย ด้วยชื่อผู้ใช้ admin เสมอ ไปที่เมนูตั้งค่า -> เรียกคืนข้อมูล ตามภาพด้านล่างนี้

 คำแนะนำอื่น ๆ ที่ถูกเรียกดูบ่อย