การสำรองข้อมูล (Backup)
ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

การสำรองข้อมูล (Backup)

การสำรองข้อมูล (Backup) เผื่อไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น ต้องลง windows ใหม่, คอมมีปัญหาแล้วต้อง format harddisk หรือ กรณีอื่น ๆ เพื่อที่เราจะได้ใช้ไฟล์สำรองข้อมูลนั้นมากู้คืนข้อมูล ได้ทุกอย่างในไฮเจีย

การสำรองข้อมูล ไม่ใช่การบันทึกข้อมูล


หากไม่สำรองข้อมูลในวันนั้น แล้วบิลขายต่าง ๆ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนั้น ๆ จะหายหรือไม่ ?

ตอบ ไม่หายครับ เพราะฐานข้อมูลหลักของไฮเจีย การทำขาย หรือการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานตลอดเวลาอยู่แล้ว และฐานข้อมูลนั้นทำงานอยู่ภายใน windows ดังนั้นการสำรองข้อมูลเป็นเพียงการ สำรองฐานข้อมูลหลักแยกออกมาเก็บไว้ต่างหาก เผื่อกรณีฉุกเฉินตามที่แจ้งด้านบน เพื่อที่เราจะสามารถกู้คืนข้อมูลได้บ้าง

การกำหนดโฟลเดอร์ สำหรับเก็บไฟล์สำรองข้อมูล (.bak)
เป็นการกำหนดว่าเมื่อเรากดปุ่มสำรองข้อมูลแล้ว จะให้เก็บไฟล์นั้นไว้ที่โฟลเดอร์อะไร และ อยู่ที่ไหนของคอมพิวเตอร์ของเรา

วิธีการตั้งค่าโฟลเดอร์เก็บไฟล์ ให้ไปที่เมนูตั้งค่า ตามภาพตัวอย่างด้านล่างนี้การตั้งค่านี้ หากเราเปิดฟอร์มอย่างอื่นอยู่ จะมีการแจ้งเตือนบอกว่า มีความจำเป็นต้องปิดฟอร์มอื่น ๆ ก่อน กรณีนี้หากเรายังทำงานอื่น ๆ ยังไม่เรียบร้อย หรือ ยังไม่ได้กดบันทึก ให้กดปุ่มยกเลิก ไปก่อน และค่อยกลับมาเข้าฟอร์มตั้งค่าอีกครั้งหนึ่ง

หากกดปุ่มตกลง โปรแกรมจะปิดฟอร์มอื่น ๆ ที่เปิดค้างเอาไว้ให้อัตโนมัติ

 คำแนะนำอื่น ๆ ที่ถูกเรียกดูบ่อย