การสำรองข้อมูล (Backup)


🕘

ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

การสำรองข้อมูล (Backup) - ควรสำรองข้อมูลทุกวันหลังปิดโปรแกรมไฮเจีย

การสำรองข้อมูล (Backup) เผื่อไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น ต้องลงวินโดว์ใหม่, คอมมีปัญหาแล้วต้อง format ฯลฯ เพื่อที่เราจะได้ใช้ไฟล์สำรองข้อมูลนั้นในการกู้คืนข้อมูลทุกอย่างในไฮเจียฯ ของเรากลับคืนมา

** การสำรองข้อมูลไม่ใช่การบันทึกข้อมูล มีบางท่านสงสัยว่า หากไม่สำรองข้อมูลในวันนั้น แล้วบิลขายต่าง ๆ จะหายหรือไม่ ?
ตอบว่าไม่หายครับ เพราะฐานข้อมูลหลักของไฮเจียบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานตลอดเวลาอยู่แล้ว

การสำรองข้อมูลเป็นเพียงการ สำรองแยกออกมาเผื่อกรณีฉุกเฉินที่เราต้องกู้ข้อมูลคืน

การกำหนดโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์สำรองข้อมูล (.bak)

คือการกำหนดว่า เมื่อโปรแกรมทำการสำรองข้อมูลแล้วจะให้เก็บไฟล์สำรองข้อมูลนั้นไว้ที่โฟลเดอร์ไหนของคอมพิวเตอร์

วิธีการตั้งค่าก็คือ (จากภาพด้านล่างนี้) ให้ไปที่เมนู "การตั้งค่า" -> "[ตั้งค่า] ข้อมูลของร้านยา และ ตั้งค่าเรื่องการสำรองข้อมูล"

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย


🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 16:06

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 16:04

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 16:04