การต่อลิ้นชัก + ตัวแปลง USB | การตั้งค่า

การต่อลิ้นชัก + ตัวแปลง USB | การตั้งค่า

โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย ออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงินที่เป็น RJ11 Port และใช้งานร่วมกับตัวแปลง RJ11 to USB เพื่อต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง หน้าเว็บนี้จะอธิบายการต่อสายลิ้นชักเก็บเงิน และ ตัวแปลง RJ11 การลงไดร์เวอร์ และการตั้งค่าในโปรแกรมคลิกที่หัวข้อต่อไปนี้เพื่อติดตั้งลิ้นชักเก็บเงิน การลง driver และการตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงินเข้ากับโปรแกรมร้านยาไฮเจียฯ1. ต่อสาย RJ11 กับ ลิ้นชักเก็บเงิน
เฉพาะรุ่นที่ต้องต่อสาย RJ11 เองเข้ากับตัวเครื่องลิ้นชักเก็บเงินเท่านั้น ในบางรุ่นสาย RJ11 นี้จะต่อมาให้แล้ว ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 2 ได้เลย

โดยให้คว่ำลิ้นชักลงจะเจอ Port สำหรับต่อสาย RJ11 ดังภาพด้านล่างนี้ (ลิ้นชักบางรุ่นอาจมีสาย RJ11 ต่อออกมาให้แล้ว ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลย)

ให้เสียบสาย RJ11 (คล้ายสายโทรศัพท์บ้าน) ที่ตัวเครื่องพิมพ์ดังภาพ

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อย