จัดการ ข้อมูลพนักงาน (user) | สิทธิ์การใช้โปรแกรม

จัดการ ข้อมูลพนักงาน (user) | สิทธิ์การใช้โปรแกรม

ฟอร์มนี้สำหรับการจัดการข้อมูลพนักงานทั้งหมดในโปรแกรมไฮเจีย เปรียบเสมือนเป็นการสร้าง User สำหรับการเข้าสู่ระบบไฮเจีย เพื่อบอกว่าใครเป็นผู้เข้าใช้งาน และ ใช้งานอะไรบ้างในโปรแกรม เช่น พนักงาน A เข้าสู่ระบบทำขายสินค้า, พนักงาน B เข้าสู่ระบบเข้ามาทำรับสินค้าจากการซื้อ ซึ่งการใช้พนักงานเข้าสู่ระบบ แทนชื่อ admin เราสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งหมดว่า ใครทำอะไร เมื่อไร และ ทำอะไรไปบ้าง

►  วิธีการเปิดฟอร์ม


ในเมนูระบบบุคคล


 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด