การจัดการข้อมูลสินค้าในโปรแกรม


🕘

ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

►  ฟอร์มรายการสินค้า


ฟอร์มนี้สำหรับการจัดการข้อมูลสินค้าทั้งหมดในโปรแกรมไฮเจีย ไม่ว่าจะเป็น ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า ราคาทุน ราคาขาย เลขบาร์โค้ด และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของสินค้า รวมไปถึงการกำหนดข้อมูลยาให้กับสินค้าด้วย เปรียบเสมือนทะเบียนสินค้าที่เราจะนำไปใช้ในงานระบบต่าง ๆ เช่น ระบบขาย, ระบบสต๊อก, ระบบจัดซื้อ เป็นต้น สำหรับผู้เริ่มต้นการใช้งาน ควรจะจัดการข้อมูลสินค้าทั้งหมดในร้านของเราเองให้สมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงหน้าร้าน

►  วิธีการเปิดฟอร์ม

ทำได้ 2 วิธี
1. บนแถบเมนูลัด เนื่องจากเป็นฟอร์มที่ต้องใช้บ่อยคีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย


🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 17:24

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 16:48

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 16:41