การจัดการข้อมูลสินค้าในโปรแกรม

การจัดการข้อมูลสินค้าในโปรแกรม

ฟอร์มนี้สำหรับการจัดการข้อมูลสินค้าทั้งหมดในโปรแกรมไฮเจีย ไม่ว่าจะเป็น ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า ราคาทุน ราคาขาย เลขบาร์โค้ด และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของสินค้า รวมไปถึงการกำหนดข้อมูลยาให้กับสินค้าด้วย เปรียบเสมือนทะเบียนสินค้าที่เราจะนำไปใช้ในงานระบบต่าง ๆ เช่น ระบบขาย, ระบบสต๊อก, ระบบจัดซื้อ เป็นต้น สำหรับผู้เริ่มต้นการใช้งาน ควรจะจัดการข้อมูลสินค้าทั้งหมดในร้านของเราเองให้สมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงหน้าร้าน

►  วิธีการเปิดฟอร์ม

ทำได้ 2 วิธี
1. บนแถบเมนูลัด เนื่องจากเป็นฟอร์มที่ต้องใช้บ่อย 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อย