พิมพ์รายงาน ข.ย.9, ข.ย.10, ข.ย.11 ได้เลย

🕘 | 6.8k views
ภาพตัวอย่าง

รายงานหลัก 3 ตัวที่ร้านยาต้องทำ คือ
► ข.ย.9 บัญชีการซื้อยา
► ข.ย.10 บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ
► ข.ย.11 บัญชีการขายยาอันตราย ตามที่ อ.ย. กำหนดซึ่งสามารถสั่งพิมพ์ได้จากโปรแกรมไฮเจีย ในรูปแบบฟอร์มเหมือนจริงได้ทันที การที่จะสั่งพิมพ์ผู้ใช้งานจะต้องกำหนดสินค้าที่จะต้องพิมพ์เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรายงานนั้นก่อน โดยเงื่อนไขของรายงานมีดังนี้ความหมายของรายงาน ข.ย. ที่ต้องรู้ก่อน

► ข.ย.9 บัญชีการซื้อยา

คือ สินค้าที่เป็นยาทุกประเภท ที่เราซื้อเข้าร้านจะต้องออกรายงานนี้ทั้งหมด โดยไม่สนใจว่าจะเป็นประเภทยาอะไร โปรแกรมไฮเจียจะพิมพ์ออกทุกตัวได้ทันทีหลังจากที่เราทำรับสินค้า ประเภทการรับจากการซื้อ