ทำรับสินค้า | เข้าสต๊อก | ข.ย.9 | มีคลิป

ทำรับสินค้า | เข้าสต๊อก | ข.ย.9 | มีคลิป

โปรแกรมไฮเจีย ทำรับสินค้าเข้าระบบได้ง่ายที่สุด ลงรายการสินค้าได้โดยไม่ต้องจับ mouse


การทำรับสินค้าโดยมากเราจะกันทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า/ซื้อยาเข้าร้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

✔️ เก็บประวัติราคาทุน ตามผู้จำหน่ายที่เราซื้อเข้ามา
✔️ นำสินค้า/ยา ที่ซื้อมาครั้งนั้นเข้าระบบสต๊อก
✔️ ระบุเลขที่ล๊อต เพื่อตรวจสอบการรับเข้าและจ่ายออกได้
✔️ ระบุวันที่หมดอายุของสินค้า เพื่อให้โปรแกรมแจ้งเตือนและรายงาน
✔️ พิมพ์ ข.ย.9 บัญชีการซื้อยา ได้ทันที
✔️ นำไปสู่รายงาน ข.ย. 10 และ 11 เมื่อเกิดการขาย

การเปิดฟอร์มรับสินค้า
เปิดฟอร์มได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1. มีปุ่มเปิดฟอร์มที่แทบเมนูลัดของโปรแกรมเลย ดังภาพด้านล่างนี้ (เพราะใช้บ่อย)

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด