ทำรับสินค้า | การทำสต๊อก | พิมพ์ ข.ย.9


🕘

ภาพตัวอย่าง
ads by google.

ฟอร์มรับสินค้า

โปรแกรมไฮเจีย ทำรับสินค้าเข้าระบบได้ง่ายที่สุด ลงรายการสินค้าได้โดยไม่ต้องจับ mouse


การทำรับสินค้าโดยมากเราจะกันทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า/ซื้อยาเข้าร้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
✔️ เก็บประวัติราคาทุน ตามผู้จำหน่ายที่เราซื้อเข้ามา
✔️ นำสินค้า/ยา ที่ซื้อมาครั้งนั้นเข้าระบบสต๊อก
✔️ การระบุเลขที่ล๊อต เพื่อตรวจสอบและติดตามการรับเข้าและจ่ายออกได้
✔️ การระบุวันที่หมดอายุของสินค้า เพื่อให้โปรแกรมสามารถแจ้งเตือนได้ ในขณะขายและดูรายการตรวจสอบวันหมดอายุได้
✔️ สั่งพิมพ์ ข.ย.9 บัญชีการซื้อยา ได้ทันที

การเปิดฟอร์มรับสินค้า

สามารถเปิดฟอร์มได้ 2 วิธี

1. ปุ่มเปิดฟอร์ม "รับสินค้า" อยู่ที่แทบเมนูลัดของโปรแกรมเลย ดังภาพ

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย


🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 21/10/2561 23:48

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 21/10/2561 23:42

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 21/10/2561 23:38