ทำรับสินค้า | การทำสต๊อก | พิมพ์ ข.ย.9

🕘 | 1.8k views
ภาพตัวอย่าง

ฟอร์มรับสินค้า

หลังจากที่ผู้เริ่มต้นใช้งานทำรายการสินค้า พร้อมทั้งกำหนดราคาทุน/ขาย เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป การทำรับสินค้าเข้าระบบ หรือ การทำใบรับสินค้า (PR) นั้นเอง

การทำรับสินค้าโดยมากเราจะกันทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า/ซื้อยาเข้าร้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
✔️ เก็บประวัติราคาทุน ตามผู้จำหน่ายที่เราซื้อเข้ามา
✔️ นำสินค้า/ยา ที่ซื้อมาครั้งนั้นเข้าระบบสต๊อก
✔️ การระบุเลขที่ล๊อต เพื่อตรวจสอบและติดตามการรับเข้าและจ่ายออกได้
✔️ การระบุวันที่หมดอายุของสินค้า เพื่อให้โปรแกรมสามารถแจ้งเตือนได้ ในขณะขายและดูรายการตรวจสอบวันหมดอายุได้
✔️ สั่งพิมพ์ ข.ย.9 บัญชีการซื้อยา ได้ทันที

การเปิดฟอร์มรับสินค้า

สามารถเปิดฟอร์มได้ 2 วิธี

1. ปุ่มเปิดฟอร์ม "รับสินค้า" อยู่ที่แทบเมนูลัดของโปรแกรมเลย ดังภาพ