ตรวจสอบ/แก้ไข ข้อมูลล๊อตสินค้า


🕘

ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

การตรวจสอบล๊อตสินค้า
อยู่ที่เมนูสต๊อก -> ล๊อต | ตรวจสอบ : ล๊อตสินค้า และ แก้ไขรายละเอียดล๊อต


เงื่อนไขสำหรับการสืบค้นสินค้า
ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้ เราสามารถระบุเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้การค้นหาล๊อตที่ต้องการได้ หรือ ง่าย ๆ คือ พิมพ์คำค้นหา หรือ สแกนบาร์โค้ดในช่องนั้นก็ได้

เพราะ ล๊อตสินค้าในระบบอาจจะมีเยอะมาก สินค้า 1 ไอเท็ม สามารถมีได้หลายล๊อต การทำสต๊อกของเรา

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย