การตรวจสอบล๊อตสินค้า สามารถแก้ไขข้อมูลล๊อตสินค้าได้

🕘 | 939 views
ภาพตัวอย่าง

การตรวจสอบล๊อตสินค้า

อยู่ที่เมนูระบบสต๊อก -> [ตรวจสอบ] ล๊อต | ตรวจสอบ/แก้ไข ล๊อตสินค้า

เงื่อนไขสำหรับการสืบค้นสินค้า

➡ ตามผู้จำหน่ายที่ซื้อมา (ตามที่กำหนดไว้ที่สินค้า)
➡ ตามชั้นวางสินค้า

➡ ตามผู้จำหน่ายที่รับสินค้า (ค้นตามผู้จำหน่ายที่ทำรับสินค้า)
➡ ช่วงวันที่รับสินค้า
สองเงื่อนไขนี้เหมาะสำหรับการหาสินค้าที่เพิ่งทำรับสินค้าเข้าไปเพื่อตามมาแก้ไขรายละเอียดล๊อตให้ถูกต้อง

และยังสามารถพิมพ์ชื่อสินค้าเพื่อกรองข้อมูลค้นหาสินค้าที่ต้องการแก้ไขได้