ปุ่มปรับสต๊อกสินค้าด่วน ระบุจำนวนคงเหลือได้เลย

🕘 | 647 views
ภาพตัวอย่าง

ปุ่มปรับสต๊อกสินค้าแบบระบุจำนวนคงเหลือได้เลย เพื่อตรวจเช็คจำนวนสินค้าปัจจุบันให้ถูกต้อง เท่านั้นเน้นระบุจำนวนแบบด่วน รวดเร็ว
➡ ไม่ได้ลงละเอียดไปในระดับล๊อต
➡ ไม่ใช่การบันทึกรับสินค้าจากการซื้อ

เป็นการใส่จำนวนคงเหลือแบบด่วน ที่ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมาก

ระบบจะสร้างการปรับสต๊อก
✔️ รับเข้าเพิ่ม หากขาด
✔️ จ่ายออกให้ หากเกิน
✔️ ทำประวัติการรับเข้า / จ่ายออก แบบปรับสต๊อกเหมือนเดิม
✔️ ตรวจสอบย้อนหลังได้หมด
✔️ พร้อมลง Log ให้ด้วยว่าใครเป็นกดปรับแบบด่วน