ปรับสต๊อกสินค้าด่วน | ระบุจำนวนแบบเร็ว


🕘

ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

การปรับสต๊อกด่วน เน้นเร็ว
➡ ไม่ได้ลงละเอียดในระดับล๊อต (ไม่มีการระบุเลขที่ล๊อต วันผลิต วันหมดอายุ)
➡ ไม่ใช่การบันทึกรับสินค้าจากการซื้อ
➡ เน้นความเร็วในการลงแค่ จำนวนคงเหลือ
➡ เหมาะสำหรับ ทำสต๊อกตั้งต้น
➡ หรือ เหมาะกับการปรับสต๊อกให้ตรง เช่น ขาด หรือ เกิน ก็กดปรับให้มีจำนวนคงเหลือตามต้องการได้เลย

การทำงานของระบบ เมื่อกดปุ่มปรับสต๊อกด่วน
✔️ จะรับเข้าเพิ่ม หากขาด
✔️ จะจ่ายออกให้ หากเกิน
✔️ หากไม่เคยมีสต๊อกมาก่อนเลย ก็จะรับเข้าให้ตามจำนวนที่ระบุเข้ามา
✔️ ทำประวัติการรับเข้า / จ่ายออก ประเภท การปรับสต๊อก (stock adjust)
✔️ ตรวจสอบย้อนหลังได้
✔️ บันทึก log ให้ พนักงานคนไหนเป็นผู้ปรับสต๊อก


สำหรับผู้ใช้งานใหม่ ควรทำสต๊อก หลังจากที่ทำข้อมูลสินค้าทั้งหมดครบถ้วนแล้ว และ ใช้งานขายหน้าร้าน ไปบ้างแล้ว


แบบที่ 1 ใช้เมนูสต๊อก -> สต๊อก
ฟอร์มนี้จะเป็นฟอร์มสำหรับตรวจจสอบจำนวนคงเหลือทั้งหมดในสต๊อก ระบบจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่ยังใช้งานอยู่ เราสามารถกดปุ่ม "ปรับสต๊อก" ที่ท้ายรายการสินค้านั้น ๆ จะสามารถระบุจำนวนคงเหลือ อย่างรวดเร็วได้เลย

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย


🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 17:24

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 16:48

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 16:41