ถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงาน A4 ได้อย่างไร

🕘 | 1.1k views
ภาพตัวอย่าง

ทำเป็นไฟล์แทนการพิมพ์ได้หรือไม่ ?
☀️ ไม่มีเครื่องพิมพ์ Inkjet / Laser จะพิมพ์รายงานยังไงดี ?
☀️ เซฟไฟล์ที่จะพิมพ์ ไปพิมพ์เครื่องอื่นได้ไหม ?
☀️ รูปแบบ หรือ format ยังเป็นตามเดิมไม่บิดเบี้ยว ไหม ?
☀️ ต้องการงานพิมพ์เป็นไฟล์ เพื่อนำไปใช้งานที่อื่นได้ ?


✔️ คำตอบ คือ ทำได้ครับ...... สั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ PDF


พิมพ์เป็นไฟล์ PDF คืออะไร ?
Windows 10 จะมีเครื่องพิมพ์ที่ชื่อว่า Microsoft Print to PDF มาให้เรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างตามภาพด้านล่างนี้เราสามารถพิมพ์เป็นไฟล์ PDF ออกเครื่องพิมพ์นี้ได้เลย ให้ทำเหมือนการสั่งพิมพ์ตามปกติ โดให้เลือกเครื่องพิมพ์นั้น