เกี่ยวกับลูกค้า (ระบบสมาชิก), การใช้งาน, ทำขายส่ง, ลดอัตโนมัติ, ดูประวัติ, ข.ย.11

เกี่ยวกับลูกค้า (ระบบสมาชิก), การใช้งาน, ทำขายส่ง, ลดอัตโนมัติ, ดูประวัติ, ข.ย.11

เกียวกับการใช้งานลูกค้าในโปรแกรม หรือที่เรียกกันว่าระบบสมาชิก สามารถสร้างข้อมูลลูกค้า ลงรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ได้มากมาย, เพื่อนำข้อมูลนั้นไปใช้งานทำขายให้ลูกค้า สรุปให้เป็นขั้นตอนแยกตามหัวข้อด้านล่างนี้

เพิ่มลูกค้าใหม่ ที่หน้าขายได้เลย
เริ่มจากหน้าขาย จะมีส่วนของลูกค้าตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ กรณีต้องการเพิ่มลูกค้าใหม่แบบรวดเร็วสามารถกดปุ่ม "เพิ่มลูกค้า" ได้เลยจากหน้าขาย หรือ คีย์ลัด Ctrl+2ตัวอย่างการกรอกข้อมูลลูกค้า จากหน้าขาย เมื่อกรอกข้อมูลตามที่ต้องการได้แล้วให้กดปุ่ม "เพิ่มลูกค้า เข้าระบบสมาชิก และ ใช้งานทันที"

ข้อมูลทดสอบนี้จะใช้ชื่อลูกค้าว่า = "ลูกค้า A"โปรแกรมจะให้ยืนยันการเพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ ให้กดปุ่ม "ตกลง"

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด