ขั้นตอนการขอรับรหัสลงทะเบียนชุดใหม่ เมื่อเปลี่ยนคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการขอรับรหัสลงทะเบียนชุดใหม่ เมื่อเปลี่ยนคอมพิวเตอร์

เฉพาะผู้ใช้งานโปรแกรมรุ่น Professional ที่ต้องการเปลี่ยน หรือ ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยสาเหตุหลักคอมพิวเตอร์เดิมเสีย หรือ เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์เดิมเสียหาย จนต้องเปลี่ยนหรือซื้อใหม่ สามารถย้ายโปรแกรมไปยังเครื่องใหม่ได้ 1 ครั้ง เป็นไปตามข้อตกลง
เงื่อนไขและข้อตกลง สำหรับผู้ใช้งาน

รหัสลงทะเบียน เดิมจะไม่สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้ จึงต้องลงทะเบียนร้านยาเพิ่มเข้ามาใหม่เพื่อรับรหัสชุดใหม่

สรุปเป็นขั้นตอนให้ดังนี้


copy ไฟล์สำรองข้อมูลจากคอมเครื่องเดิม
เพื่อเตรียมเลิกใช้งานโปรแกรมบนคอมเครื่องเดิม และ เตรียมย้ายข้อมูลมายังคอมเครื่องใหม่ โดยให้หาที่วางไฟล์สำรองข้อมูลนั้น บนคอมเครื่องใหม่เตรียมไว้ก่อน (จะเรียกคืนข้อมูลเข้าโปรแกรมหลังจากที่ได้รับรหัสชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว)

บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง ใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง ✌ ต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนดาวน์โหลด ต้องใช้ Hygeia ID เดิมในการดำเนินการ
หากคุณลืมรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ ➡ รีเซ็ตรหัสผ่าน


✌ การดาวน์โหลดให้คลิกที่เมนู ดาวน์โหลดโปรแกรม ตามขั้นตอนเดิม
ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมไฮเจียรุ่น Professional และ MS Report Viewer ให้เรียบร้อย

มีคำแนะนำเพิ่มเติมด้านล่างบริเวณใต้ปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรม เกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง และอาจจะต้องตั้งค่า Windows ของคุณเพิ่มเติม


เมื่อติดตั้งทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
✌ ให้ double click ที่ไอคอน โปรแกรม HygeiaPharmacy บน desktop เพื่อเปิดโปรแกรมไฮเจีย และจะพบกับหน้าต่างของโปรแกรม ที่แสดงรหัสผลิตภัณฑ์

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด