ตัวช่วยเปิดเว็บที่ใช้บ่อย รวมถึงเว็บ e-prescription

ตัวช่วยเปิดเว็บที่ใช้บ่อย รวมถึงเว็บ e-prescription

สำหรับงานหน้าร้านเราอาจจะมีการเปิดเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลยา หรือ บทความคำแนะนำ หรือจะเป็นเว็บ link ใด ๆ ก็ได้ตามที่เราต้องการ

รวมไปถึงระบบเว็บไซต์ e-prescription จากระบบที่ รพ. ในพื้นที่ร้านยาของเรา ที่เปิดให้ใช้งานสำหรับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการรับยาใกล้บ้านเราสามารถนำ link หรือ url เหล่านั้นมาบันทึกไว้ในโปรแกรมไฮเจีย เพื่อสะดวกในการคลิกเปิดเว็บได้เลยจากในโปรแกรม หรือที่เรียกว่า Bookmarkการตั้งค่า Bookmark
ให้ไปที่เมนูตั้งค่า ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อย