ยาเดียวกัน มีหลายฉลาก ทำอย่างไรให้มีข้อมูลในฉลากคล้ายกัน
ภาพตัวอย่างประกอบคำแนะนำ
ads by google.


ยาเดียวกัน มีหลายฉลาก ทำอย่างไรให้มีข้อมูลในฉลากคล้ายกัน


ยาเดียวกันเราสามารถสร้างฉลากได้ไม่จำกัด ส่วนมากแล้วจะแตกต่างกันด้วยขนาดรับประทาน หรือ วิธีรับประทาน หรือ เวลาที่รับประทาน แต่มีสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ที่อาจะเหมือนกันคือ ชื่อสามัญทางยา, สรรพคุณ, ข้อบ่งใช้สั้น ๆ, และ ขนาดอักษรในแต่ละบรรทัด

ไฮเจียมีตัวช่วยที่จะทำให้ทุกฉลากของสินค้านั้น ให้มีข้อความเหมือนกันได้ โดยที่ไม่ต้องตามแก้ทุกฉลาก
หากคุณยังไม่เคยสร้างฉลากสินค้า หรือ ยังไม่ทราบวิธีการสร้างฉลากสินค้า และ วิธีการใช้งานการสั่งพิมพ์
สามารถศึกษาได้จากคำแนะนำนี้ สร้าง / พิมพ์ สติกเกอร์ฉลากยา | GPP


ตัวอย่างสินค้าที่มีฉลากมากกว่าหนึ่ง ตามตัวอย่างในภาพนี้ เราอาจจะสร้างฉลากเอาไว้ 4 ฉลากในสินค้าเดียวกัน ต่างกันที่ปริมาณที่ใช้ เริ่มตั้งแต่ 2.5CC ไปจนถึง 10CC


กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลในฉลาก 1 ฉลาก และต้องการให้มีผลกับฉลากที่เหลือด้วย (ในสินค้าเดียวกันนี้)
เช่น แก้ไข สรรพคุณใหม่ ให้มีข้อความที่กระชับมากขึ้น หรือ แก้ไขคำแนะนำเพิ่มเติมใหม่ หรือ แทรกข้อความอื่น ๆ ในบรรทัดชื่อสามัญทางยา เป็นต้น

หลังจากแก้ไขข้อมูลตามต้องการที่ ฉลากหลัก หรือ ฉลากเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่แท็บ "ทำให้เหมือน"

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด