ยาเดียวกัน มีหลายฉลาก ทำอย่างไรให้มีข้อมูลในฉลากคล้ายกัน

ยาเดียวกัน มีหลายฉลาก ทำอย่างไรให้มีข้อมูลในฉลากคล้ายกัน

ยาเดียวกันเราสามารถสร้างฉลากได้ไม่จำกัด ส่วนมากแล้วจะแตกต่างกันด้วยขนาดรับประทาน หรือ วิธีรับประทาน หรือ เวลาที่รับประทาน แต่มีสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ที่อาจะเหมือนกันคือ ชื่อสามัญทางยา, สรรพคุณ, ข้อบ่งใช้สั้น ๆ, และ ขนาดอักษรในแต่ละบรรทัด

ไฮเจียมีตัวช่วยที่จะทำให้ทุกฉลากของสินค้านั้น ให้มีข้อความเหมือนกันได้ โดยที่ไม่ต้องตามแก้ทุกฉลาก
หากคุณยังไม่เคยสร้างฉลากสินค้า หรือ ยังไม่ทราบวิธีการสร้างฉลากสินค้า และ วิธีการใช้งานการสั่งพิมพ์
สามารถศึกษาได้จากคำแนะนำนี้ สร้าง / พิมพ์ สติกเกอร์ฉลากยา | GPP


ตัวอย่างสินค้าที่มีฉลากมากกว่าหนึ่ง ตามตัวอย่างในภาพนี้ เราอาจจะสร้างฉลากเอาไว้ 4 ฉลากในสินค้าเดียวกัน ต่างกันที่ปริมาณที่ใช้ เริ่มตั้งแต่ 2.5CC ไปจนถึง 10CC


กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลในฉลาก 1 ฉลาก และต้องการให้มีผลกับฉลากที่เหลือด้วย (ในสินค้าเดียวกันนี้)
เช่น แก้ไข สรรพคุณใหม่ ให้มีข้อความที่กระชับมากขึ้น หรือ แก้ไขคำแนะนำเพิ่มเติมใหม่ หรือ แทรกข้อความอื่น ๆ ในบรรทัดชื่อสามัญทางยา เป็นต้น

หลังจากแก้ไขข้อมูลตามต้องการที่ ฉลากหลัก หรือ ฉลากเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่แท็บ "ทำให้เหมือน"

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด