ตัวอย่างกำหนดสิทธิ์พนักงานแบบ เข้มงวดสูงสุด

ตัวอย่างกำหนดสิทธิ์พนักงานแบบ เข้มงวดสูงสุด

ตัวอย่างการกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ของพนักงาน ที่เน้นงานขายเพียงอย่างเดียว หรือการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง/การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานขายแบบสูงสุด และการตรวจสอบประวัติการใช้งานโปรแกรม


สำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่เคยเพิ่มพนักงาน หรือ user ที่จะใช้งานโปรแกรม สามารถ สามารถศึกษาได้ที่
link นี้ : จัดการ ข้อมูลพนักงาน (user) | สิทธิ์การใช้โปรแกรม


1. แท็บ "สิทธิ์การเข้าเมนู"
ให้ติ๊กเฉพาะ เมนูขาย อย่างเดียว ไม่สามารถเข้าถึงฟอร์มในเมนูอื่น ๆ ได้ จะทำให้พนักงานไม่สามารถแก้ไขสินค้า แก้ไขราคา หรือ การเป็นรายงาน เห็นต้นทุน กำไร ได้2. แท็บ "สิทธิ์การใช้งานโปรแกรม" แท็บนี้จะมีการตั้งค่าได้อย่างละเอียด จะมีแท็บย่อยอีก 4 แท็บ ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้

แท็บ "การใช้าน ขายสินค้า"
- ให้เปิดลิ้นชัก หลัง "ยืนยัน" การขายแล้วเท่านั้น
เพื่อไม่ให้ทอนเงิน หรือ เปิดลิ้นชัก โดยที่ยังไม่ได้ยืนยันการขาย

- ถ้าราคาขายพบปัญหา (ราคาขายขาดทุน) จะกดรับเงินไมไ่ด้
ป้องกันกรณีที่ราคาขายมีปัญหา เช่น ตั้งราคาต่ำกว่าทุน หรือ มีการกดให้ส่วนลดที่มากเกินไป (หากพนักงานมีสิทธิ์ให้ส่วนลด) หรือ ข้อผิดพลาดในการตั้งราคาอื่น ๆ

- ห้ามกดยกเลิกการรับเงิน หมายถึง หากกด F3 รับเงิน จะไม่สามารถออกจากหน้าต่างนั้นได้
ต้องใช้รหัสผู้จัดการร้านในการยกเลิกการรับเงิน เพื่อให้เจ้าของร้าน หรือ ผู้จัดการร้านรับทราบขั้นตอนนี้ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ต้องยกเลิกการรับเงิน

- ห้ามกดเพิ่มฟอร์มขาย (บังคับให้ทำขายได้ครั้งละ 1 หน้าเท่านั้น)
เพื่อไม่ให้พนักงานเปิดหน้าขายเยอะเกินไป และ อาจมีการลงรายการขายค้างเอาไว้และไม่ยืนยันรับเงิน

- ไม่มีสิทธิ์ลบรายการขายที่ลงไปแล้ว
เช่น หากมีการสแกนสินค้า หรือ คีย์สินค้าลงรายการขายแล้ว (ยังไม่ได้รับเงิน) จะไม่สามารถลบรายการนั้นออกได้

- ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนการดึงราคาขาย เป็นราคาส่งได้
คือ บังคับให้ใช้ราคาปลีกอย่างเดียวเท่านั้น

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด