ระบุรหัส TMT ให้สินค้า พร้อมใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังจะมา

ระบุรหัส TMT ให้สินค้า พร้อมใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังจะมา

รหัส TMT หรือ ที่เรียกกันว่า TMT ID คือ บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย ครอบคลุมรายการยาที่ใช้ในระบบบริการสุขภาพไทย ซึ่งรายการยาในโรงพยาบาลก็จะมีการอ้างอิงกับ TMT ID เช่นกัน

เพื่อรองรับในอนาคตที่อาจจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ เช่น โครงการรับยาที่ร้านยา จากใบสั่งแพทย์ ทางไฮเจีย เชื่อว่า สิ่งที่จะสื่อกันระหว่างโรงพยาบาลและร้านยา ที่จะใช้ในการตรวจสอบหรือการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยที่มารับยาเองนั่นก็คือ TMT ID

เพื่อลดข้อผิดพลาดการสั่งหรือจ่ายยาผิด


ถ้าหากทั้ง โรงพยาบาล และ ร้านยา คุยกันด้วย TMT ID ต้นทาง (รพ.) ทำใบสั่งแพทย์ออกมา พร้อมกำกับเลข TMT ID มาในรายการยา (ปกติแล้วใน รพ. มีการใช้งานรหัสดังกล่าวอยู่แล้ว) เมื่อร้านยาเห็นใบสั่งแพทย์แล้ว สามารถรู้ได้เลยว่าคือยาตัวไหน หรือ ไอเท็มไหน ขนาดยาเท่าไร บริษัทอะไร

สินค้าที่เป็นยาของเราในโปรแกรมไฮเจียจึงต้องมีการอ้างอิง หรือ mapping ว่าสินค้านั้นคือ TMT ID อะไร ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

**** ยังไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดกับยาในร้าน เพราะ ยาใน รพ. ที่จะให้ผู้ป่วยมารับเองนั้นอาจมีไอเท็มไม่มากเท่าร้านยา ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีการยืนยัน หรือ แนวทางที่แน่ชัดในการใช้งาน ****

ต้องติดตั้ง AccessDatabaseEngin เพื่ออ่านข้อมูล TMT
หากผู้ใช้งานไฮเจีย เคยติดตั้งไปแล้ว เมื่อตอน import รายการสินค้าเข้าโปรแกรมด้วยไฟล์ excel ไม่ต้องติดตั้งซ้ำ

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อย