เมื่อได้รับแจ้งว่า อนุมัติรหัสลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

เมื่อได้รับแจ้งว่า อนุมัติรหัสลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

วิธีการดูรหัสลงทะเบียนที่ได้ หลังจากที่ลูกค้าแจ้งชื่อร้านยากลับเข้ามา และ ทีมงานไฮเจียอนุมัติรหัสให้เรียบร้อยแล้ว


จากภาพด้านบน ตามเว็บไซต์ไฮเจียจากข้อมูลที่ปุ่ม "ข้อมูลร้านยา" ที่ท่านได้ลงทะเบียนร้านยาเข้ามา
ขั้นตอนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งตามขั้นตอนสุดท้ายในการสั่งซื้อโปรแกรม : คลิก การสั่งซื้อ


สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ก่อนใช้งาน ⚠️ ต้องอ่านคำแนะนำต่อไปนี้ ⚠️

คำแนะนำ สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก


ขอบคุณที่เลือกใช้งานโปรแกรมไฮเจีย


กรณีสั่งซื้อเพิ่มสาขา และต้องการนำข้อมูลจากโปรแกรมไฮเจียของร้านหลักมาใช้
ให้ copy ไฟล์สำรองข้อมูลไฮเจีย เฉพาะไฟล์ล่าสุด 1 ไฟล์ จากร้านหลัก มาวางในคอมพิวเตอร์ของร้านสาขา

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว และ เข้าโปรแกรมได้แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการเรียกคืนข้อมูล และ การลบข้อมูลทรานเซกชัน เพื่อทำข้อมูลตั้งต้นได้เลย กู้คืนข้อมูล (restore) | ทำข้อมูลตั้งต้น

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด