การแก้ไขชื่อหน่วยขาย ต้องเช็คราคาทุน และ สต๊อกใหม่

การแก้ไขชื่อหน่วยขาย ต้องเช็คราคาทุน และ สต๊อกใหม่

การแก้ไขชื่อหน่วยขายอาจทำให้ความหมายเดิมผิด เช่น แก้ไขชื่อจาก "กระปุก" เปลี่ยนเป็น "เม็ด"

ยกตัวอย่าง
ชื่อเดิม "กระปุก"
- ใน 1 กระปุกมี 10 เม็ด
- มูลค่าต้นทุนต่อหน่วย 10 บาท
- มีอยู่ในสต๊อก 11 กระปุก รวมมูลค่า 110 บาท

เมื่อเปลี่ยนชื่อเป็น "เม็ด" ความหมายเดิมยังอยู่ (ความหมายผิด) คือ
- ต้นทุนต่อหน่วย 10 บาท
- มีอยู่ในสต๊อก 11 เม็ด
- รวมมูลค่า 110 บาท

จะเห็นว่าต้นทุนผิด จำนวนในสต๊อกผิด เราจึงต้องแก้ไขต้นทุนในล๊อตสินค้า และ จำนวนคงเหลือใหม่หมด

ลองเริ่มที่ แก้ไขต้นทุนในล๊อต
ไปที่เมนูสต๊อก -> ล๊อต หรือ ศึกษาได้นี่ คำแนะนำ ตรวจสอบ/แก้ไข ข้อมูลล๊อตสินค้า

สืบค้นสินค้าที่ต้องการจะแก้ไขราคาทุน

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อย