ทำบัญชี บันทึกค่าใช้จ่าย และ รายได้ อื่น ๆ

ทำบัญชี บันทึกค่าใช้จ่าย และ รายได้ อื่น ๆ

นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายจากการซื้อยาเข้าร้าน (การทำรับสินค้า) และ รายได้จากการขาย (การทำขายปกติ) เรายังสามารถทำบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และ รายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากการซื้อและการขายหน้าร้านได้อีกด้วย

ในเมนูบัญชี จะมี 2 ฟอร์ม คือ บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และ รายได้อื่น ๆ

ตัวอย่างด้านล่างนี้จะแสดงหลักการ การสร้างข้อมูล และ การบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นแนวทางในการบันทึก (สำหรับการบันทึกรายได้อื่น ๆ ใช้หลักการเดียวกัน)

วางแผนเรื่อง ประเภทค่าใช้จ่าย และ ตัวค่าใช้จ่าย ในร้านของเรา
ก่อนที่จะทำบัญชีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เราต้องวางแผนก่อนว่าเราจะบันทึกอะไรบาง มีกี่หัวข้อ และ แบ่งเป็นกี่ประเภท

จะขอยกตัวอย่างง่าย ๆ ที่สามารถบันทึกได้ทุกร้าน คือ

ประเภทค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
ต้องกำหนดประเภทค่าใช้จ่าย เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ หรือ ตามที่เราต้องการ วัตถุประสงค์เพื่อดูรายงาน แยกตามประเภทได้สะดวกขึ้น

ในประเภทค่าใช้จ่ายนี้ประกอบไปด้วย
- ค่าไฟ
- ค่าน้ำ
- ค่า Internet

การสร้างประเภทค่าใช้จ่าย

ให้ไปที่เมนู จัดการข้อมูลระบบ -> บัญชี ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด