การแจ้งเตือนวันหมดอายุ และ รายงาน

🕘 | 4.3k views
ภาพตัวอย่าง

เตือนทันที ขณะที่ลงรายการขายสินค้า

โปรแกรมไฮเจียจะตรวจเช็คแบบ realtime ขณะที่ใช้งานขายสินค้าหน้าร้านขายยาของคุณ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจ่ายยาที่ใกล้หมดอายุ หรือ หมดอายุไปแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าเกณฑ์มาตรฐานร้านยา GPP ด้วยนะ เพราะหากมียาในร้านหมดอายุ ถือว่าเป็น Critical !!! โชว์การทำงานฟังก์ชั่นนี้ของไฮเจีย ตอนตรวจร้านได้เลย

ไฮเจียจะตรวจสอบวันหมดอายุตอนขายอย่างไร

1. ตรวจสอบ ว่า ในช่วง 6 เดือน กำลังจะหมดอายุหรือไม่

หากเข้าเงื่อนไขนี้ ชื่อของสินค้าจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้
การแจ้งเตือนวันหมดอายุของยา/สินค้า