กรณีลิ้นชักเปิดไม่ออก หรือ ไม่มี PORT ให้เลือก

กรณีลิ้นชักเปิดไม่ออก หรือ ไม่มี PORT ให้เลือก

เมื่ออยู่ดี ๆ ไม่สามารถสั่งเปิดลิ้นชักเก็บเงินได้ ในขณะที่ใช้งานโปรแกรม (รับเงิน, หรือ สั่งเปิดด้วยตัวเอง) เรามีวิธีตรวจสอบ PORT ที่เราเชื่อมต่อระหว่าง ลิ้นชักเก็บเงิน กับ ตัวแปลง RJ เป็น USB ซึ่งในบางครั้ง Windows ก็อาจจะหา port นั้นไม่เจอ จึงทำให้โปรแกรมหา port ไม่เจอที่จะสั่งเปิดลิ้นชักได้

การแก้ไขเบื้องต้นให้ทดลอง ถอดสาย USB ของตัวแปลงลิ้นชักออก และเสียบกลับเข้าไปใหม่ จากนั้น Restart คอมพิวเตอร์ และตรวจสอบ PORT อีกรอบในเมนูตั้งค่าของโปรแกรมไฮเจีย หากยังไม่ได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ตรวจสอบก่อนว่า PORT ยังมีให้เลือกหรือไม่
ให้ไปที่เมนูตั้งค่า ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด