เมื่อลูกค้าเอาของมาคืน

เมื่อลูกค้าเอาของมาคืน

กรณีที่ทำขายไปเรียบร้อยแล้ว ลูกค้านำของกลับมาคืน หรือ มาเปลี่ยน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม วิธีการทำคืนสินค้ามีด้วยกัน 2 วิธีหลัก ๆ คือ การทำคืนแบบง่าย ๆ ได้เลยที่ฟอร์มขาย (มีปุ่มคืนสินค้า) หรือ กรณีที่ของที่มาคืนนั้นเป็นยาที่ต้องทำรายงานขาย (ข.ย.10 / 11) ต้องยกเลิกบิลขายเดิม

การทำรับของคืนจากลูกค้านี้ยังมีรายงานให้ตรวจสอบย้อนหลังอีกด้วย อาจจะตรงตามความต้องการในมาตรฐานร้านยาในการบันทึกข้อมูลการรับคืนสินค้าจากลูกค้า

สิทธิ์ของพนักงาน สามารถกำหนดได้ที่ฟอร์มพนักงานว่า พนักงานมีสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือไม่ กรณีนี้เพื่อไม่ให้มีการแอบคืนสินค้าเกิดขึ้นในหน้าร้าน อาจจะกำหนดสิทธิ์ให้คืนได้เฉพาะพนักงานที่กำหนด หรือ เฉพาะตัวเจ้าของร้านเอง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของร้าน ๆ นั้นต่อไป
คำแนะนำเกี่ยวกับ พนักงาน

การทำคืนแบบง่าย
เหมาะสำหรับเป็นสินค้าทั่วไป ยาทั่วไป หรือ เป็นสินค้าที่ไม่ได้ซีเรียสเรืองบิล และ รายงาน ให้นำสินค้าที่จะคืนนั้นลงรายการในหน้าขายได้เลย จากนั้นให้กดปุ่ม "คืนสินค้า" ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้


หากสินค้านั้นเคยมีประวัติในสต๊อก ระบบจะแสดงล๊อตล่าสุดที่เคยทำขายไป (กดเปลี่ยนได้) จากนั้นให้กดปุ่ม ยืนยันการคืนสินค้า ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ หากสินค้านั้น ๆ ไม่ได้ทำสต๊อกในหน้าจอนี้จะมีข้อความบอกให้กดยืนยันได้เลย จะไม่มีการคืนของเข้าสต๊อกให้

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด