ตั้งค่าไม่ให้อุปกรณ์ที่ต่อด้วย USB หยุดทำงาน

ตั้งค่าไม่ให้อุปกรณ์ที่ต่อด้วย USB หยุดทำงาน

คอมพิวเตอร์หน้าร้านมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มากมาย รวมทั้งอุปกรณ์ POS แบบ USB ในบางครั้ง Windows อาจมองว่าเราไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่อาจไม่ได้พิมพ์ตลอดทุกบิล ทำให้ Windows สั่งปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้น ๆ เพื่อประหยัดพลังงาน

และพอเราจะใช้งานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ก็พบว่าพิมพ์ไม่ได้แล้ว วิธีแก้เบื้องต้นคือ ถอดสาย USB และ เสียบกลับเข้าไปใหม่ หรือ Restart คอมพิวเตอร์ไปเลย หรือ ในบางกรณีเราอาจจะต้องถึงขั้น ลบ driver ของเครื่องพิมพ์ออก และ ลง driver ใหม่ เพื่อกระตุ้นให้ windows เข้าใจว่าเราต้องการใช้งานอุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่งทำให้งานหน้าร้านสะดุดได้

ไฮเจีย จะมาแนะนำวิธีตั้งค่าให้ Windows สั่งจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบเต็มความสามารถ เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นหยุดการทำงานไปชัวคราว ช่วยให้งานของเราต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

การตั้งค่านี้จะอ้างอิง Windows 10 เท่านั้น ส่วน Windows อื่น ๆ จะมีวิธีที่คล้ายกันนี้ ต้องลองดูทีละหัวข้อ ตามรายละเอียด้านล่างนี้

ตั้งค่า Power & Sleep setting
ให้กด Start Menu และพิมพ์ว่า Power จากนั้นจะมี "Power & Sleep settings" ขึ้นมาให้เราเลือก ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้


Windows จะเปิด Settings ที่หัวข้อ Power & Sleep ขึ้นมา จากนั้นให้คลิกที่ "Additional power settings" ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อย