การจ่ายเพื่อปรับสต๊อก และ การตรวจสอบประวัติ

การจ่ายเพื่อปรับสต๊อก และ การตรวจสอบประวัติ

การจ่ายเพื่อปรับสต๊อก หมายถึง การจ่ายสินค้าออกจากสต๊อกที่ไม่ใช่จากการขายสินค้า (ไม่มีการแสดงในรายงานสรุปการขาย) โดยมากจะเป็นการจ่ายออกเพื่อให้มีจำนวนคงเหลือถูกต้อง เช่น มียาหมดอายุ 5 แผง หากไม่ได้ส่งคืน บริษัทยา ก็ต้องมีการทิ้งทำลาย เราก็ต้องจ่ายออก 5 แผง , หรือมีการโอนสินค้าออก ก็เกิดการจ่ายออกที่ไม่ใช่การขาย, หรือ มีการจ่ายออกเพราะของหาย หรือ มีการนับสต๊อกผิดเกิดขึ้น, หรือจ่ายออกด้วยเหตุผลอื่น ๆ

การจ่ายเพื่อปรับสต๊อก ทำได้หลายทาง
ส่วนมากจากมาจากหน้าขายสินค้า โดยการกดปุ่ม "จ่ายเพื่อปรับสต๊อก"


หรือ จากรายงานสินค้าใกล้หมดอายุ 6 เดือน , 12 เดือน (จากศูนย์แจ้งเตือน หรือ เมนูรายงาน -> สต๊อก) ก็มีปุ่มช่วยให้จ่ายออกได้เลยจากฟอร์มรายงานนี้ ในกรณีที่เราทิ้งทำลายยาหมดอายุเรียบร้อยแล้ว

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด