ดูประวัติการใช้งาน สินค้า จากไหนได้บ้าง

ดูประวัติการใช้งาน สินค้า จากไหนได้บ้าง

การดูประวัติการใช้งานสินค้า เช่น การนำไปขาย ประวัติการรับเข้า การปรับสต๊อก การโอนสินค้า การส่งคืน และ อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในโปรแกรมไฮเจีย ว่าขายไปเมื่อไร หรือ รับเข้าเมื่อไร จำนวนเท่าไร ราคาเท่าไร หรือ เคยรับมาจากใครบ้าง เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกดูรายงานเหล่านี้ได้จากหลาย ๆ รายงานในโปรแกรม ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

แท็บ "ประวัติการใช้"
ใช้ฟอร์มรายการสินค้า ฟอร์มที่เราจัดการข้อมูลสินค้าจะมีแท็บ ประวัติการใช้ สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้านั้นมีการใช้งานอะไรไปบ้าง ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้


ตัวอย่างดูประวัติการ รับสินค้า ประเภทจากการซื้อ เพื่อดูว่าเคยซื้อมาจากใครบ้าง ราคาเท่าไร ซื้อมาเมื่อไร


ตรวจสอบอย่างละเอียด
ยังอยู่ที่ฟอร์มรายการสินค้า แท็บประวัติการใช้ จะมีปุ่ม "ตรวจสอบ ประวัติอย่างละเอียด" จะคล้ายกับ stock card หรือ ความเคลื่อนไหวสินค้า โดยเราดูได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นกับสินค้านี้บ้าง ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด