สร้าง/แก้ไข ข้อมูลบนฉลากยาด้วยตัวเอง

สร้าง/แก้ไข ข้อมูลบนฉลากยาด้วยตัวเอง

การสร้างฉลากสินค้า ข้อมูลหลักที่ต้องเลือกจากระบบ จะระบุได้ 5 ข้อมูล ดังนี้ ปริมาณที่ใช้, รูปแบบการรับประทาน, ความถี่ในการใช้, เวลาที่ใช้, คำแนะนำเพิ่มเติม

ซึ่งเราสามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง และข้อมูลเหล่านั้นไปเลือกใช้งานบนฉลากที่เราสร้างขึ้นมาได้ เพื่อให้ฉลากของเรามีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดจัดการข้อมูลหลัก ได้ที่ฟอร์มตั้งค่าฉลากได้เลย
สังเกตุที่แท็บ "จัดการข้อมูลระบบ | เกี่ยวกับฉลาก" ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้
จะมีปุ่มสำหรับเปิดฟอร์มสำหรับจัดการข้อมูล 5 ปุ่ม ให้เลือกจัดการได้ตามต้องการ

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด