การทำป้ายราคา/บาร์โค้ด บนกระดาษ A4

การทำป้ายราคา/บาร์โค้ด บนกระดาษ A4

โปรแกรมไฮเจีย สามารถสร้างป้ายราคาบนกระดาษ A4 ได้ จากเครื่องพิมพ์ inkjet / laser ทั่วไปได้เลย จำนวนรายการสูงสุดต่อ 1 A4 คือ 50 รายการสินค้า สามารถใช้กระดาษ A4 แบบสติกเกอร์ได้เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้งาน

การทำป้ายบน A4 นี้เหมาะสำหรับที่ต้องการพิมพ์ป้ายเป็นปริมาณมาก ๆ หรือ ผู้ที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องพิมพ์ฉลาก

ข้อความระวัง การทำป้ายราคา บาร์โค้ด ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ inkjet นี้ หากเครื่องพิมพ์มีหัวพิมพ์ที่ตัน หรือ มีความละเอียดทีน้อยเกินไป การพิมพ์แทบบาร์โค้ดออกมาอาจทำให้เครื่องสแกนบาร์โค้ดสแกนไม่ได้ เพราะ แทบเส้นของบาร์โค้ดไม่ชัดเจน ซึ่งจะต่างกับการพิมพ์แทบบาร์โค้ดออกทางเครื่องพิมพ์ฉลาก

หากผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์ฉลากยา ที่ใช้สติกเกอร์ 8x5cm อยู่แล้ว ก็สามารถทำป้ายราคาแบบ 4 รายการ ได้ด้วย
คำแนะนำ | การทำป้ายราคา 4 รายการ บนสติกเกอร์ 8x5cm

วิธีการเปิดฟอร์มคือ ไปที่เมนูสินค้า ตามภาพตัวอย่างนี้

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด