ทำฉลากช่วย ภาษาต่างประเทศ, QR CODE | GPP

ทำฉลากช่วย ภาษาต่างประเทศ, QR CODE | GPP

สามารถนำ link มาสร้างเป็น QR CODE ได้ทันที ไม่ใช่การนำรูปมาตัดแปะ แต่เป็นการสร้างรูปสี่เหลี่ยม QR CODE โดยตรงในโปรแกรมไฮเจีย ในแบบของฉลากช่วย ข้อมูลในฉลากช่วยสามารถระบุรายละเอียด (free text) ตามต้องการได้ 6 บรรทัด

และยังประยุกต์ทำฉลากภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่น ๆ เอาไว้เป็นทางเลือกในการพิมพ์ฉลากให้ลูกค้าก็ได้


และยังสามารถนำ link มาสร้างเป็น QR CODE ได้ทันที ไม่ใช่การตัดแปะ เป็นการสร้างรูปสี่เหลี่ยม QR CODE โดยตรงในโปรแกรมไฮเจีย


สำหรับการทำฉลากสินค้าปกติ ให้อ่านคำแนะนำใน link ด้านล่างนี้

คำแนะนำ : สร้าง / พิมพ์ สติกเกอร์ฉลากยาการสร้างฉลากช่วย
การสร้าง/แก้ไข ฉลากช่วย มีรูปแบบการใช้งานเหมือนกับการทำฉลากสินค้าหลักทุกอย่าง

วิธีสร้างคือ ให้ไปที่ฟอร์มรายการสินค้า และ เปิดข้อมูลสินค้าที่ต้องการทำฉลากช่วย จากนั้นไปที่แท็บ "ฉลาก/ป้าย" ตามตัวอย่างในภาพต่อไปนี้


รูปแบบของหน้าจัดการฉลากช่วยสินค้าจะคล้ายกับการทำฉลากสินค้าหลัก