การกำหนด สินค้านี้ห้ามให้ส่วนลดทุกกรณี

การกำหนด สินค้านี้ห้ามให้ส่วนลดทุกกรณี

สำหรับสินค้าบางตัวที่กำไรน้อยมาก ๆ จนไม่สามารถให้ส่วนลดได้อีกแล้ว โปรแกรมไฮเจียสามารถตั้งค่าได้ว่า สินค้าตัวใดบ้างห้ามให้ส่วนลดทุกกรณี แม้แต่ผู้จัดการร้านก็ให้ไม่ได้

ปัจจุบันยังยกเว้นกรณีที่เราสร้างกลุ่มลูกค้าที่ระบุส่วนลดเป็น % หากลูกค้าท่านนั้น ๆ อยู่ในกลุ่มนั้นจะยังมีการลดอัตโนมัติให้อยู่

ตัวอย่างการกำหนดห้ามให้ส่วนลด
จากฟอร์มขายสินค้า สมมติว่า "สินค้า B" ทุน 9 บาท ขาย 10 บาท กำไร 1 บาท เราไม่อยากให้สินค้าตัวนี้ได้รับส่วนลดใด ๆ ได้อีก ไม่ว่าจะมาจากการกดส่วนลดเองที่สินค้านี้ หรือ มาจากการลดท้ายบิล

ที่ฟอร์มรายการสินค้า จะมีช่องให้ติ๊กว่า สินค้านี้ห้ามให้ส่วนลด ทุกกรณี ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


ทดลองลงรายการขายตามปกติ 2 รายการ สินค้า A และ สินค้า B ที่เรากำหนดไว้แล้วว่าห้ามให้ส่วนลด ยอดรวมตามตัวอย่างในภาพคือ 22 บาท


เราจะให้ส่วนลดท้ายบิล ปัดเศษ 2 บาท ให้เหลือ 20 บาท

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อย