การทำป้ายราคา และ บาร์โค้ด


🕘

ภาพตัวอย่าง
ads by google.

การทำป้ายราคาสินค้า
โปรแกรมไฮเจีย สามารถสร้างป้ายราคาบน สติกเกอร์ฉลากยา 8x5cm ที่เราใช้งานอยู่แล้วได้เลย โดยจะแบ่งป้ายราคาออกเป็น 4 ช่อง และ 8 ช่อง บนสติกเกอร์ 8x5cm นั้นได้เลย และ ใช้กรรไกรตัดแบ่งออกมาตามต้องการ

ทำป้ายแบบ 4 รายการ
เหมาะสำหรับนำไปติดที่ชั้นวางสินค้า หรือ แปะสติกเกอร์ลงบนสินค้าก็ได้

วิธีการเปิดฟอร์มคือ ไปที่เมนูสินค้า ตามภาพตัวอย่างนี้



ฟอร์ม พิมพ์ป้ายราคาสิน้า 4 รายการ บนฉลาก 8x5 cm จะเป็นในลัษณะตามภาพด้านล่างนี้





คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย


🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 22/10/2561 00:28

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 22/10/2561 00:19

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 21/10/2561 23:48