การทำป้ายราคา/บาร์โค้ด บนสติกเกอร์ 8x5cm

การทำป้ายราคา/บาร์โค้ด บนสติกเกอร์ 8x5cm

โปรแกรมไฮเจีย สามารถสร้างป้ายราคาบน สติกเกอร์ฉลากยา 8x5cm ที่เราใช้งานอยู่แล้วได้เลย โดยจะแบ่งป้ายราคาออกเป็น 4 ช่อง และ 8 ช่อง บนสติกเกอร์ 8x5cm นั้นได้เลย และ ใช้กรรไกรตัดแบ่งออกมาตามต้องการ

หรือสามารถสั่งพิมพ์เป็นจำนวนมาก ๆ อาจจะทำเป็นแบบ A4
คำแนะนำ | การทำป้ายราคา/บาร์โค้ด บนกระดาษ A4

ทำป้ายแบบ 4 รายการ
เหมาะสำหรับนำไปติดที่ชั้นวางสินค้า หรือ แปะสติกเกอร์ลงบนสินค้าก็ได้

วิธีการเปิดฟอร์มคือ ไปที่เมนูสินค้า ตามภาพตัวอย่างนี้ฟอร์ม พิมพ์ป้ายราคาสิน้า 4 รายการ บนฉลาก 8x5 cm จะเป็นในลัษณะตามภาพด้านล่างนี้

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด