การทำป้ายราคา และ บาร์โค้ด


🕘

ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

การทำป้ายราคาสินค้า
โปรแกรมไฮเจีย สามารถสร้างป้ายราคาบน สติกเกอร์ฉลากยา 8x5cm ที่เราใช้งานอยู่แล้วได้เลย โดยจะแบ่งป้ายราคาออกเป็น 4 ช่อง และ 8 ช่อง บนสติกเกอร์ 8x5cm นั้นได้เลย และ ใช้กรรไกรตัดแบ่งออกมาตามต้องการ

ทำป้ายแบบ 4 รายการ
เหมาะสำหรับนำไปติดที่ชั้นวางสินค้า หรือ แปะสติกเกอร์ลงบนสินค้าก็ได้

วิธีการเปิดฟอร์มคือ ไปที่เมนูสินค้า ตามภาพตัวอย่างนี้ฟอร์ม พิมพ์ป้ายราคาสิน้า 4 รายการ บนฉลาก 8x5 cm จะเป็นในลัษณะตามภาพด้านล่างนี้

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย


🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 17:35

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 17:30

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 17:24