ติดตั้งไฮเจียครั้งแรก ต้องติดตั้ง MS Report Viwer

ติดตั้งไฮเจียครั้งแรก ต้องติดตั้ง MS Report Viwer

ปุ่มดาวน์โหลดจะอยู่ติดกับปุ่มที่ดาวน์โหลดไฮเจีย ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้ ให้คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยจากนั้นจะมีการเปิดหน้าดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ของ Microsoft จากภาพตัวอย่างให้รอสักครู่หนึ่งจะมีการดาวน์โหลดทันที หากใช้ google chrome จะมีไฟล์ที่ชือ ReportViewer.exe ขึ้นด้านล่าง ให้เราคลิกที่ไฟล์ได้เลยเพื่อเริ่มการติดตั้ง

การติดตั้ง MS Report Viewer คลิกแค่ 4 คลิก ไม่ต้องตั้งค่า ไม่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูลใด ๆ ก็เรียบร้อยแล้ว


 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด