ใช้งานครั้งแรก ต้องติดตั้ง MS Report Viewer


🕘

ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

ติดตั้งไฮเจียครั้งแรก ต้องติดตั้ง MS Report Viewer ด้วย
ปุ่มดาวน์โหลดจะอยู่ติดกับปุ่มที่ดาวน์โหลดไฮเจีย ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้ ให้คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย


จากนั้นจะมีการเปิดหน้าดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ของ Microsoft จากภาพตัวอย่างให้รอสักครู่หนึ่งจะมีการดาวน์โหลดทันที หากใช้ google chrome จะมีไฟล์ที่ชือ ReportViewer.exe ขึ้นด้านล่าง ให้เราคลิกที่ไฟล์ได้เลยเพื่อเริ่มการติดตั้ง

การติดตั้ง MS Report Viewer คลิกแค่ 4 คลิก ไม่ต้องตั้งค่า ไม่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูลใด ๆ ก็เรียบร้อยแล้ว


คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย


🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 16:06

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 16:04

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 16:04