แบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ Naranjo s algorithm

แบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ Naranjo s algorithm

โปรแกรมไฮเจีย สามารถทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ ด้วย Naranjo algorithm เพื่ออ้างอิงข้อมูลประวัติแพ้ยาของลูกค้าได้เลย โปรแกรมจะคำนวนคะแนน และแสดงผลการประเมินทันที

การเปิดฟอร์ม
1. เปิดได้ที่เมนูบุคคล -> Naranjo algorithm


2. หรือเปิดฟอร์มมาจาก "ฟอร์มลูกค้า" ก็ได้


การทำประเมิน
ตัวอย่างฟอร์มการประเมินจะมีการลงข้อมูลดังนี้

1. ลูกค้า : ต้องเป็นลูกค้าที่อยู่ในระบบสมาชิก

2. ชื่อสามัญทางยาที่สงสัย : เลือกจากที่มีในระบบ

3. วันที่ประเมิณ : ลงวันที่ได้อิสระ

4. อาการไม่พึงประสงค์ : ระบุอาการที่พบแบบสั้น ๆ

และ 5. การทำประเมินจาก 10 ข้อมาตรฐานของ naranjo algorithm

โปรแกรมจะคำนวนคะแนน และแสดงผลการประเมินทันที ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อย