RE-MED จากประวัติการมาซื้อยาของลูกค้า


🕘

ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

กดเลือกจากประวัติการซื้อได้เลย
จากฟอร์มขายสินค้า ให้ลงข้อมูลลูกค้าตามปกติ


จากนั้นมาที่แท็บ "ประวัติ & บันทึกแพ้ยา [4]" เราจะเห็นข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น และจะมี แท็บย่อย "ประวัติใช้ยา/อาการที่พบ......../Re-Med"

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย