RE-MED จากประวัติการมาซื้อยาของลูกค้า
ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

RE-MED จากประวัติการมาซื้อยาของลูกค้า

กดเลือกจากประวัติการซื้อได้เลย

จากฟอร์มขายสินค้า ให้ลงข้อมูลลูกค้าตามปกติ


จากนั้นมาที่แท็บ "ประวัติ & บันทึกแพ้ยา [4]" เราจะเห็นข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น และจะมี แท็บย่อย "ประวัติใช้ยา/อาการที่พบ......../Re-Med"

 คำแนะนำอื่น ๆ ที่ถูกเรียกดูบ่อย