ทำขายให้ลูกค้า | ข.ย.11 | แพ้ยา | GPP

ทำขายให้ลูกค้า | ข.ย.11 | แพ้ยา | GPP

การลงข้อมูลลูกค้า ขณะทำขาย

จะเป็นการบันทึกว่า บิลขายนี้ทำขายให้ใคร หากเราสร้างข้อมูลลูกค้าเอาไว้จะมีการเก็บประวัติการขายได้ด้วย และ ยังสามารถบันทึกข้อมูลอื่น ๆ เช่น ประวัติแพ้ยา, บันทึกข้อความ , และเรียกดูรายละเอียดของลูกค้าได้ด้วย

การออกรายงานขายยาอันตราย ข.ย.11 ก็ต้องลงชื่อลูกค้าที่มาซื้อ เกี่ยวกับรายงาน ข.ย.


จะมีส่วนของลูกค้าอยู่ด้านบนของฟอร์มขาย ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


เลือกลูกค้าเดิม จากระบบสมาชิก
กรณีที่ต้องการเลือกลูกค้าเดิมในระบบ (จากระบบสมาชิก) ให้กดปุ่ม "เลือกลูกค้า" หรือ กด F8


จะมีหน้าจอมาให้เลือกลูกค้าที่เคยบันทึกลงระบบแล้ว ให้กด enter หรือ ดับเบิ้ลคลิก เลือกลูกค้าที่ต้องการได้เลย


หากเลือกลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จะมีชื่อลูกค้าขึ้นที่ฟอร์มขายตามตัวอย่างนี้

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด