ตรวจสอบ / ยกเลิกบิลขาย

ตรวจสอบ / ยกเลิกบิลขาย

ทุกบิลที่เกิดขึ้นในโปรแกรม จะไม่สามารถลบออกไปจากระบบได้ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะใช้วิธียกเลิกบิลนั้น ๆ แทน เพื่อยังเก็บไว้เป็นประวัติในการตรวจสอบย้อนหลัง

ฟอร์มนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะ ผู้จัดการร้าน เท่านั้นวิธีการเปิดฟอร์มตรวจสอบ ยกเลิก บิลขายสินค้า


เมื่อเปิดฟอร์มมาจะเจอกับรายการบิลที่ทำขายไปแล้ว โดยเงื่อนไขเริ่มต้นจะกำหนดให้เป็น ช่วงวันที่ = วันนี้


เงื่อนไขการสืบค้น เราสามารถ ระบุเงื่อนไขในการค้นหาบิลขายที่เราต้องการได้ (หรือ ไม่ระบุก็ได้)

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด