แบบบันทึกอุณหภูมิร้านยา | GPP

แบบบันทึกอุณหภูมิร้านยา | GPP

การบันทึกข้อมูล จะแยกกันตามวันที่ ในแต่ละวันสามารถบันทึกได้ 3 ครั้ง ในแต่ละครั้ง จะแบ่งออกเป็น
- อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ "ภายในร้าน"
- อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ "พื้นที่เก็บยาสำรอง"
- อุณหภูมิ ตู้เย็น

หากไม่มีตู้เย็น หรือ ไม่มีพื้นที่เก็บยาสำรอง ให้เว้นว่างไว้ หรือ ใส่ 0 ก็ได้, ข้อมูลที่ไม่ได้กรอก หรือ ใส่ 0 ในรายงานที่จะพิมพ์ออกมาจะเป็นช่องว่าง
เรื่องการบันทึกได้ 3 ครั้งในแต่ละวัน เราเลือกที่จะบันทึก 1-2 ครั้งก็ได้

การบันทึกได้ 3 ครั้ง เผื่อเอาไว้ในกรณี เช้า กลางวัน และ เย็น , เราอาจจะเลือกทำแค่ 2 ครั้งคือ เช้า กับ เย็น ก็ได้ หรือในบางวันที่เปิดแค่ช่วงเย็น ก็บันทึกแค่ ครั้งเดียว ตามความเหมาะสมวิธีการเปิดฟอร์ม ให้ไปที่เมนูขาย หรือ เมนูรายงาน จะพบกับฟอร์ม รายงาน / บันทึกอุณหภูมิ


ฟอร์ม รายงาน / บันทึกอุณหภูมิ จะเป็นลักษณะแบบนี้ คล้าย ๆ กับฟอร์มจัดการข้อมูลอื่น ๆ ในโปรแกรม


การเริ่มบันทึก ให้กดปุ่มสร้างใหม่ หรือ F1 ตามตัวอย่างภาพนี้

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด