📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การรับเงินประเภทอื่น ๆ พร้อมเพย์, บัตรเครดิต, โครงการรัฐ, ขายออนไลน์

การรับเงินประเภทอื่น ๆ พร้อมเพย์, บัตรเครดิต, โครงการรัฐ, ขายออนไลน์

ฟอร์มขายสินค้า สามารถกดรับเงินประเภทอื่น ๆ ได้ เช่น บัตรเครดิต, เดบิต, QR CODE, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โอนเงิน และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การรับเงินสด มีฟอร์มแยกต่างหากสำหรับตรวจสอบ และ เคลียร์ยอดได้ เมื่อได้รับยอดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งคำนวณส่วนต่าง (ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น) ได้อีกด้วย

เริ่มต้นด้วยลงรายการขายตามปกติ
ลงรายการขายตามปกติ จากนั้นให้กดรับเงิน หรือ F3 เหมือนเดิม

การรับเงิน
หน้าต่างการรับเงินจะมี 2 แท็บ ตัวอย่างเช่น บิลนี้เราจะรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ก็ให้สลับมาแท็บที่ 2 ตามภาพด้านล่างนี้


จากภาพจะมีรายละเอียดดังนี้

ยอดรวม หมายถึง ยอดรวมทั้งหมดของบิลนี้

เงินสดที่จ่ายมา หมายถึง กรณีที่ลูกค้าขอจ่ายเงินสดร่วมด้วยเช่น ยอดรวม 267 บาท ขอจ่ายเงินสด 67 บาท ยอดที่ต้องรับชำระก็จะเป็น 200 บาท สำหรับพร้อมเพย์ หรืออื่น ๆ

ยอดที่ต้องรับชำระ หมายถึง ยอดนี้คือยอดที่รับชำระจริง จะมาจาก ยอดรวม + ชาร์จเพิ่ม - เงินสดที่จ่ายมา

ประเภทการรับชำระ หมายถึง เราสามารถเลือกได้ว่า บิลนี้ที่กำลังรับชำระเงินประเภทอื่น ๆ นั้นคือ ประเภทอะไร, มีปุ่มตัวช่วยเลือก สำหรับจอทัชสกรีน ที่สามารถทัชได้เลยเพื่อความสะดวก

หมายเหตุเพิ่มเติม หมายถึง สามารถระบุโน๊ต หรือ หมายเหตุต่าง ๆ ของการรับชำระครั้งนี้ตามที่เราต้องการ

ธนาคาร หมายถึง อาจจะเป็นธนาคารที่เกี่ยวข้องของเรา เช่น รับชำระด้วยพร้อมเพย์ ที่จะเข้าบัญชีธนาคาร A เป็นต้น

ข้อมูลธนาคารนี้ ยังสามารถจัดการได้เองอิสระตามต้องการ โดยไปที่เมนูข้อมูลอื่น -> บุคคล -> ธนาคาร

เงินเข้าเรียบร้อยแล้ว หมายถึง การรับชำระเงินนั้นมียอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วตามจำนวน ยอดที่ต้องรับชำระ ที่ยอดจะเข้าทันที เช่น อาจจะมาจากการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ พร้อมเพย์ จากการสแกน QR CODE เป็นต้น ให้เราติ๊กที่ช่องนี้ได้เลยว่าเงินเข้าแล้ว บิลนี้จะแสดงในรายการขายทันที

หากยอดยังไม่เข้า อาจจะรับชำระทางบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต หรืออื่น ๆ ที่ต้องรอเคลียร์ยอดหลังปิดร้าน และยอดเงินนั้นจะเข้าในวันรุ่งขึ้น ก็ยังไม่ต้องติ๊ก

กดปุ่มยืนยันการรับเงินที่แท็บนี้ได้เลย เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับเงิน

การตรวจสอบ และ การเคลียร์ยอด
ให้เข้าที่เมนูระบบขาย ตามภาพด้านล่างนี้


ฟอร์มรายการขายที่รับชำระเงินประเภทอื่น ๆ

เมื่อเปิดขึ้นมาจะมีแสดงรายการบิลขายที่ยังไม่ได้เคลียร์ยอด แสดงขึ้นมาให้เห็นตามภาพตัวอย่างด้านล่างนี้


รูปแบบการใช้งานจะเหมือนฟอร์มอื่น ๆ ทั่วไป คือ มีส่วนของเงื่อนไขการสืบค้นอยู่ด้านบน สามารถค้นหาบิลที่รับชำระเงินประเภทอื่น ๆ ได้ตามต้องการ และที่รายการบิลจะแสดงรายละเอียดที่สำคัญ มีปุ่มเคลียร์ยอด และ ดูบิล ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้


หากคลิกที่ปุ่มดูบิล ก็จะเป็นการแสดงรายการสินค้าที่เราทำขายไปขึ้นมาให้ตรวจสอบ


หากคลิกที่ปุ่มเคลียร์ยอด ที่ท้ายรายการบิลนั้น ๆ ก็จะเป็นการเคลียร์ยอดให้บิลนั้น ๆ หรือ ถ้าหากต้องการเคลียร์ยอดรวม ให้คลิกที่ปุ่มด้านล่างของฟอร์ม คือปุ่ม เคลียร์ยอดรวม.... ระบบจะแสดงยอดรวมทั้งหมดที่เรารับชำระมา ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


ให้เราระบุยอดจริงที่จะเคลียร์ นั่นหมายถึง ยอดที่เราได้มา หรือ ยอดที่เข้าบัญชีแล้วนั่นเอง โปรแกรมจะแสดงส่วนต่างที่เกิดขึ้น หากส่วนต่างติดลบ แสดงว่า ยอดที่เข้าจริงน้อยกว่า ยอดที่เรารับชำระมา อาจจะมาจากค่าธรรมเนียมส่วนต่างหากที่เราต้องจ่ายเอง เป็นต้น แต่ถ้าหากส่วนต่างเป็นบวก นั่นคือ ยอดที่เข้าจริงมากกว่ายอดที่เรารับชำระมา อาจจะมาจากการเรียกเก็บชาร์จเพิ่มไปแล้ว เป็นต้น

ให้กดปุ่มยืนยันการเคลียร์ยอดได้เลย, เป็นอันเสร็จสิ้น รายการบิลดังกล่าวจะไปแสดงที่รายงานสรุปยอดขายตามปกติ และที่รายงานสรุปยอดขายทุกตัวจะมีแสดงส่วนต่างรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เห็นด้วย ตามภาพด้านล่างนี้การตรวจสอบย้อนหลัง
ว่ามีกี่บิลที่เคยรับชำระเงินประเภทอื่น ๆ ให้เราเปิดฟอร์มรายการขายที่รับชำระเงินประเภทอื่น ๆ และให้ติ๊กที่ แสดงทุกบิล (รวมที่เคลียร์แล้ว) ระบบก็จะแสดงบิลที่เคยเคลียร์แล้ว พร้อมทั้งสรุปยอดรวมทั้งหมดด้านล่างของฟอร์ม และยังมีปุ่ม export to excel ให้สามารถส่งออกไปเก็บไว้ หรือ นำข้อมูลนั้นไปใช้งานตามความต้องการได้อีกด้วย


หากมีใช้งานจอที่ 2
ประเภทการรับชำระต่าง ๆ จะแสดงบนจอที่ 2 ด้วย ตัวอย่างเช่นเฉพาะประเภทพร้อมเพย์ สามารถสร้าง QR CODE ให้ผู้มารับบริการในร้านยาสแกนจ่ายเงินได้เลยคลิกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับจอที่ 2จัดการตัวช่วยเลือกประเภทการรับชำระเองได้
ในหน้ารับเงิน การรับเงินประเภทอื่น ๆ จะมีปุ่มตัวช่วยเลือกประเภทให้เลือก 6 ประเภท ที่สามารถจัดการตรงนี้ได้เองว่า เราจะให้ประเภทไหนบ้างออกมาแสดง อาจจะเป็นประเภทที่เราใช้บ่อยให้ไปที่เมนูข้อมูลอื่น -> ขาย -> การแสดง ตัวช่วยเลือกประเภทการรับชำระเงินอื่น
เราสามารถกำหนดเองได้เลยว่า ทั้ง 6 ตัวช่วยนี้จะให้แสดงประเภทอะไร ตำแหน่งไหน จากนั้นให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลเพื่อให้การตั้งค่านี้มีผล ให้ปิด-เปิดหน้าขายใหม่อีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นอันเสร็จสิ้น