📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การย่อ URL / LINK ที่ยาวเกินไปสำหรับทำ QR Code

การย่อ URL / LINK ที่ยาวเกินไปสำหรับทำ QR Code

ทำไมต้องย่อ URL / LINK

บางครั้ง URL / LINK ที่เราจะนำไปสร้าง QR CODE นั้นยาวเกินไป (มาก ๆ) ทำให้การสร้าง QR CODE ไม่ได้ เช่น มีจำนวนตัวอักษรใน url หลายพันตัวอักษร (โดยมากที่ยาวเพราะใน URL มีข้อความภาษาไทยแทรกอยู่) ฉนั้นหากเราพบกว่า URL นั้นยาวเกินไป เราต้องย่อ URL ให้สั้นลงก่อน

ตัวอย่าง URL/LINK ที่ยาวเกินไป ตามภาพด้านล่างนี้


ย่อ URL อย่างไร
ให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ www.bitly.com ตัวอย่างเว็บไซต์ bitly จะเป็นตามภาพด้านล่างนี้สังเกตุที่ช่อง Paste a link to shorten it ให้เรานำ URL/LINK ที่เราคิดว่ายาวเกินไป หรือ ต้องการย่อให้กระชับมาวางลงที่ช่องนั้น และ กดปุ่ม SHORTEN ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ จากภาพตัวอย่างลองใส่ URL ของเว็บไฮเจีย www.hygeia-pharmacy.com ลงไปเว็บไซต์จะย่อ link ให้เราเหลือแค่ https://bit.ly/2JYBJFQ เราสามารถนำ (copy) link ดังกล่าวไปใช้งานได้เลย