📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

สร้าง / พิมพ์ สติกเกอร์ฉลากยา | GPP

สร้าง / พิมพ์ สติกเกอร์ฉลากยา | GPP

วิธีการทำฉลากยา / ฉลากสินค้า ติดสติกเกอร์แปะซองยาด้วยโปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย ใช้งานสะดวก รวดเร็ว ยกระดับร้านขายยาของเราให้เป็นมาตรฐาน และยังเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของเราด้วย ต้นทุนสติกเกอร์ก็ไม่สูงเฉลี่ยดวงละประมาณ 0.30 บาท เท่านั้นขนาดสติกเกอร์ฉลากยาที่แนะนำคือขนาด 8x5cm ต่อดวงข้อมูลในฉลากยา ที่พิมพ์ออกมาจากโปรแกรมไฮเจีย เป็นไปตามมาตรฐานร้านยา GPP

การทำฉลากยา ในโปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย
ชื่อร้าน ที่อยู่ร้าน และ ชื่อเภสัชกร สามารถกำหนดค่าได้ที่เมนูตั้งค่า -> ตั้งค่าข้อมูลร้านการเปิดฟอร์มจัดการฉลากสินค้า หรือ ฉลากยา ในโปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย ทำได้อยู่ด้วยกัน 2 ช่องทาง


1. จาก : ฟอร์มรายการสินค้า

ให้เราเปิดข้อมูลสินค้าที่ต้องการทำฉลากขึ้นมา จากนั้นให้ไปที่แท็บ "ฉลาก/ป้าย" ตามภาพด้านล่างนี้
การทำฉลากยา ในโปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย

2. จาก : ฟอร์มตัวช่วย

อยู่ที่เมนูระบบสินค้า ตามภาพด้านล่างนี้
การทำฉลากยา ในโปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย

โปรแกรมจะเปิดฟอร์มตัวช่วยในการทำฉลากสินค้า / ฉลากช่วย โดยเฉพาะ มีเงื่อนไขการสืบค้นเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสินค้าที่ต้องการสร้างฉลาก หรือ แก้ไขฉลาก ได้เลย
การทำฉลากยา ใน<br />
โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย
จากภาพให้เราค้นหาสินค้าที่เราต้องการทำ แล้วคลิกที่ปุ่ม "ตั้งค่าฉลากสินค้า" ท้ายรายการสินค้านั้น


เริ่มต้นตั้งค่าฉลากสินค้า

ทั้ง 2 วิธีดั่งกล่าวจะเป็นการเปิดฟอร์มตั้งค่าฉลากสินค้าได้เหมือนกัน ตามตัวอย่างรูปด้านล่างนี้
การทำฉลากยา ใน<br />
โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย


การใช้งานฟอร์มนี้ก็จะเหมือนกับฟอร์มอื่น ๆ ที่คล้ายกันคือ ทางด้านซ้ายคือรายการฉลากสินค้า (กรอบสีแดง) นั่นหมายความว่า สินค้า 1 ไอเท็มเราสามารถเพิ่มหรือสร้างฉลากได้ไม่จำกัดจำนวน ส่วนตรงกลาง (กรอบสีน้ำเงิน) คือส่วนของรายละเอียดฉลากที่เราต้องกำหนด / กรอกข้อมูล และยังสามารถกำหนดได้อีกว่า ฉลากสินค้าไหนเป็นฉลากเริ่มต้น หรือ ฉลาก default เพื่อที่จะนำฉลากเริ่มต้นนี้ไปพร้อมพิมพ์ทันทีขณะที่ลงรายการขายสินค้า หากต้องการเปลี่ยนฉลากก็ยังสามารถกดเปลี่ยนได้ที่ฟอร์มขายได้เลย
การทำฉลากยา ใน<br />
โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย

ปุ่มตัวช่วยกำหนดฉลาก

ฟอร์มนี้มีส่วนของตัวช่วยการกำหนดฉลาก เอาไว้ให้แล้วสำหรับการระบุวิธีทานยา เวลาที่ใช้ รูปแบบการทาน ของมาตรฐานทั่วไปเช่น 1x3 หมายถึง ทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น เป็นต้น เราสามารถคลิกที่ปุ่มตัวช่วยเหล่านั้น เพื่อให้สามารถกำหนดข้อมูลฉลากได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
การทำฉลากยา ใน<br />
โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย

ตัวอย่างการกำหนดฉลาก

กรอกข้อมูลตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่มบันทึก หรือ กด F3 (เหมือนการจัดการข้อมูลอื่น ๆ ในโปรแกรม) และในเวอร์ชั่น 2.4.2.0 สามารถใส่บาร์โค้ดที่ฉลากสินค้าได้แล้ว โดยจะมีปุ่มช่วยดึงเลขบาร์โค้ด 1 มาใส่ที่ฉลากให้ ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้
การทำฉลากยา ใน<br />
โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย

หากต้องการสร้างฉลากเพิ่มให้กับสินค้าไอเท็มนี้ก็ให้กดปุ่มสร้างใหม่ หรือ กด F1 หรือ หากต้องการแก้ไขฉลาก ก็ให้เลือกฉลากทางด้านซ้ายมือให้กดที่ปุ่ม "เลือก" จากนั้นก็แก้ไขฉลากตามต้องการ แล้วให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

การสั่งพิมพ์ฉลาก ขณะ ขายสินค้า

ให้ลงรายการสินค้าตามปกติ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "พิมพ์ฉลากสินค้า" หรือกด F4 ก็ได้เช่นกัน ตามภาพด้านล่างนี้
การทำฉลากยา ใน<br />
โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย


โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับพิมพ์ฉลากขึ้นมาตามภาพด้านล่างนี้ (หากมีการลงรายการสินค้าหลาย ๆ ตัวและสินค้าเหล่านั้นทำฉลากไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีรายการฉลากขึ้นมาแสดงมากกว่า 1 ฉลาก)
การทำฉลากยา ใน<br />
โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย


เราสามารถคลิกดูฉลากก่อนพิมพ์จริง ๆ ได้ โดยให้คลิกที่ปุ่ม "ดูฉลาก" ที่รายการสินค้านั้น ๆ ได้เลย
การทำฉลากยา ใน<br />
โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย


เราสามารถแก้ไข หรือ เปลี่ยนฉลากได้ (กรณีที่สินค้านั้น ๆ เราทำไว้หลายฉลาก เผื่อเลือก) โดยให้คลิกที่ปุ่ม "แก้ไข/เปลี่ยนฉลาก"
การทำฉลากยา ใน<br />
โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย


โปรแกรมก็จะเปิดฟอร์มกำหนดฉลากขึ้นมาเหมือนกับที่แนะนำเรื่องการตั้งค่ากำหนดฉลากไว้ด้านบน เราแก้ไข ฉลากได้เลย แล้ว "กดปุ่มบันทึก/เลือกฉลากนี้"
การทำฉลากยา ใน<br />
โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย


ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม "สั่งพิมพ์ฉลากสินค้า" ได้เลย ปกติการใช้งานจริง ฉลากจะถูกกำหนดไว้อย่างเรียบร้อย ตามความเหมาะสมของร้านยาของเราแล้ว โอกาศที่จะกดเปลี่ยนฉลาก หรือ แก้ไขหน้างานจะน้อยลง เราจะกด F4 และ Enter ได้ทันที ฉลากก็จะถูกพิมพ์ทันที
การทำฉลากยา ใน<br />
โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย


จบขั้นตอนคำแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับฉลากยา

สินค้าที่ไม่ได้กำหนดฉลาก พิมพ์ได้ไหม ?


ตอบว่าได้ จะพิมพ์ออกมาในรูปแบบ template ฉลากสินค้าสำหรับเขียนเอง หรือ วงกลม คล้าย ๆ กับเราเขียนหน้าซองยา ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้
การทำฉลากยา ใน<br />
โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย


หากคลิกปุ่มดูฉลาก ก็จะเป็นตามตัวอย่างด้านล่างนี้
การทำฉลากยา ใน<br />
โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย


สินค้าที่ไม่ได้กำหนดฉลาก สร้างใหม่ที่หน้าขายเลยก็ได้

ยังอยู่กับสินค้าที่ไม่ได้กำหนดฉลาก ให้สังเกตุที่ท้ายรายการสินค้านั้น ๆ จะมีปุ่ม "สร้างฉลากใหม่" ให้เราคลิกที่ปุ่มนั้นได้เลย โปรแกรมจะเปิดฟอร์มตั้งค่าฉลากขึ้นมาให้เหมือนกับที่แนะนำไปด้านบนทันที ให้เราสร้างข้อมูลกดบันทึกให้เรียบร้อย จากนั้นกลับมาที่ฟอร์มขาย กด F4 และ Enter ได้เลย
การทำฉลากยา ใน<br />
โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย