📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

เริ่มต้นขายสินค้า เบื้องต้น

เริ่มต้นขายสินค้า เบื้องต้น

ฟอร์มขายสินค้า อยู่ที่ เมนูขาย -> ขายสินค้า (ปกติโปรแกรมจะเปิดฟอร์มนี้ให้อัตโนมัติทันทีที่เข้าสู่ระบบไฮเจียเพื่อให้พร้อมขายได้ทันที)จากรูป จะเป็นหน้าจอสำหรับการขายสินค้าภายในร้าน ซึ่งออกแบบมาให้ใช้ได้ง่าย และรวดเร็ว ให้เหมาะสมที่สุด สำหรับงานขายในร้านยา

วิธีการใช้งานฟอร์มขายสินค้าเบื้องต้น

1.) ค้นหาสินค้าภายในร้านที่ต้องการจะขาย ด้วยวิธีการ search ได้หลายแบบในช่อง "ระบุคำค้นหา"
ทั้งการสแกนบาร์โค้ด การใช้ keyword ของสินค้า การกรอกด้วยรหัสสืบค้น เป็นต้น

2.) รายการที่ลงไปแล้วดูยอดเงินรวมได้จาก ช่องมุมขวาบนของฟอร์มขายสินค้า

3.) กดปุ่ม รับเงิน หรือกด F3 (คีย์ลัด F1 - F12 ฟอร์มขายสินค้านี้ได้ใช้ทุกปุ่ม)

การค้นหาสินค้ามีวิธีค้นหาหลัก ๆ อยู่ 3 วิธี


1.) ใช้วิธีการพิมพ์รหัสสืบค้น (สินค้าทุกตัวมีรหัสสืบค้นนี้ ซึ่งโปรแกรมจะสร้างให้อัตโนมัติตามลำดับ)

2.) ใช้ยิงรหัสบาร์โค้ด วิธีนี้ก็รวดเร็วดีแต่ ต้องอย่าลืมว่าสินค้าทุกตัวไม่มีรหัสบาร์โค้ดเสมอไป

3.) พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาด้วยตัวเอง ที่ช่องบนสุด ซึ่งการพิมพ์จะพิมพ์ ส่วนหนึ่ง ส่วนใดของชื่อสินค้าก็ได้


จากรูป หลังจากที่เลือกสินค้าได้แล้ว จะแสดงรายการที่เลือกนั่น พร้อมรายละเอียด ต่างๆ เช่น หน่วย, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, ราคารวม, ลด

หากมีรายการสินค้าอื่น ก็ให้ทำแบบเดียวกันนี้ และราคารวมทั้งหมดจะแสดงอยู่ด้านบนมุมขวาของฟอร์มขายสินค้านี้

หลังจากที่ใส่รายการสินค้าที่จะขายในครั้งนั้นเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบ หน่วย, จำนวน และดูยอดรวม ให้ถูกต้องอีกครั้งนึง และแจ้งราคารวมให้ลูกค้าทราบ

หากต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มเล็ก ๆ ที่คอลัมน์นั้น ๆ หรือคีย์ลัด F9 หน่วย, F10 จำนวน, F11 ราคาขาย, F12 ส่วนลดรายการ และปุ่มอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหน้าฟอร์มนี้

จากนั้นกดปุ่ม รับเงิน หรือกดปุ่ม F3 บนคีย์บอร์ด


จะแสดงหน้าต่างสรุป ราคารวม, การกำหนดส่วนลด (ลดท้ายบิล จะเฉลี่ยส่วนลดลงทุกรายการ), ช่องใส่จำนวนเงินที่รับ พร้อมคำนวณยอดเงินทอนให้


หลังจากที่ยืนยันการขายเสร็จเรียบร้อย จะกลับสู่หน้าจอการขายปกติ เพื่อรอรับการขายครั้งต่อไปได้ทันที
ด้านล่างมุมขวา จะแสดงยอดขายรวมของวันนั้นแยกตามพนักงานที่เข้าสู่ระบบ และ เวลาที่ขายล่าสุดว่าขายไปเมื่อกี่โมงให้ทราบ

จบขั้นตอนการขายสินค้าเบื้องต้นแบบง่าย ๆ

คลิปตัวอย่างการทำขาย

UI หรือ หน้าฟอร์มในคลิปตัวอย่างนี้อาจไม่ตรงกับเวอร์ชันปัจจุบัน แต่โดยหลักการทำขายแล้วยังเหมือนเดิมทั้งหมดครับ