📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม | ร้านที่จด ภ.พ.20

การเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม | ร้านที่จด ภ.พ.20

เฉพาะร้านยาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับสรรพากรเท่านั้น | มีทะเบียน ภ.พ.20การเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เพื่อให้โปรแกรมไฮเจีย บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งภาษีซื้อ และ ภาษีขาย สำหรับบิลขาย และ บิลรับสินค้า ตามลำดับ, สำหรับบิลขายที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะสามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีได้ทันที

** งานเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจจะต้องให้สำนักงานบัญชี ที่ดูแลเราจัดการเพิ่มเติม (อาจทำไม่ได้ทั้งหมดด้วยโปรแกรมเดียว) **

วิธีการเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า ตามภาพด้านล่างนี้

การกำหนดข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม


จากภาพจะมีขั้นตอน 6 ข้อ ตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. ให้ติ๊กที่ "เปิดระบบ บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม"
2. ระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบัน เช่น 7 %
3. ระบุเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก (อ้างอิงจากใบที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร)

4. ราคาที่แสดงในรายการ เป็นราคารวม VAT
เพื่อให้ลูกค้าเราดูราคาได้ง่ายขึ้น สามารถกำหนดได้ว่า ราคาที่จะแสดงในบิล VAT ทุกประเภท เป็นราคารวม VAT หรือไม่ ถ้าหากไม่ได้กำหนด ราคาที่จะแสดงจะเป็นราคาที่ไม่ได้รวม VAT (ซึ่งอาจเป็นทศนิยม)

5. เลือกประเภทการใช้งานระบบภาษี ที่จะให้ไฮเจียบันทึก โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามภาพด้านล่างนี้


- บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มเสมอ (ทุกการขาย และ การรับสินค้า) หมายถึง โปรแกรมไฮเจีย จะทำการคำนวณและบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มให้อัตโนมัติในทุกบิลขาย และ บิลรับสินค้า และสำหรับการขายสินค้าราคาขายต่อหน่วยที่เรากำหนดไว้ โปรแกรมจะทำการถอดภาษีมูลค่าเพิ่มให้อัตโนมัติ ตามที่ตกลงไว้ว่าราคาขายต่อหน่วยคือราคาขายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- แยกบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มเองตามต้องการ หมายถึง ในทุกบิลขายและบิลรับสินค้า จะไม่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในทันที หากเราต้องการให้บิลนั้น ๆ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะต้องกดปุ่มให้โปรแกรมคำนวณเป็นบิล ๆ ไป เช่น บิลขายสินค้านี้ต้องการภาษีเพิ่มขึ้น 7% เราสามารถกดเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มให้บิลขายนั้นได้เลย มีปุ่มเพิ่ม vat แสดงในขณะที่กดรับเงิน เป็นต้น

6. หมายเหตุ ใบกำกับภาษี
สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปได้เลย หรือ กดปุ่ม "ตัวอย่างลงหมายเหตุใบกำกับฯ" เพื่อให้โปรแกรมช่วยระบุให้ (แก้ไขข้อความได้) เมื่อสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีทุกประเภท ขนาดเต็มรูปแบบ (A4) จะมีข้อความดังกล่าวไปแสดง


เลขรหัสประจำเครื่อง คลิกที่แท็บ "เลขรหัสประจำเครื่อง" ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้

เลขรหัสประจำเครื่อง
เลขนี้จะต้องทำเรื่องให้สรรพากรมาตรวจหน้าร้าน ตรวจคอมพิวเตอร์ ตรวจอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์สลิป ที่จะใช้พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ เมื่อได้เลขประจำเครื่องมาแล้ว ให้นำมาระบุในช่องนั้น เมื่อสั่งพิมพ์สลิปใบกำกับภาษีอย่างย่อ จะมีเลขประจำเครื่องแสดงในสลิปเมื่อลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล และ ปิด-เปิด โปรแกรมไฮเจียเพื่อเริ่มต้นการใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่ง


ระบุชื่อนิติบุคคล
ไปที่เมนูตั้งค่า -> ตั้งค่าข้อมูลร้าน ที่ช่องชื่อนิติบุคคล ให้ระบุเป็นชื่อ บริษัท หรือ ห้างฯ ตามที่จดทะเบียน โดยชื่อนี้จะถูกนำไปแสดงในบิลใบกำกับภาษีต่าง ๆ (ส่วนชื่อร้าน จะแสดงที่รายงาน ข.ย. และ ฉลากยาต่าง ๆ)

** หากมีการจดทะเบียน VAT ในนามบุคคล อาจต้องระบุเป็น ชื่อ-สกุล ของบุคคลที่ไปจดทะเบียน (เพราะไม่ใช่นิติบุคคล)กรณีใช้เครื่องพิมพ์ดอทฯ กับ กระดาษต่อเนื่อง 9x11 นิ้ว
ไปที่เมนูตั้งค่า -> ตั้งค่าข้อมูลร้าน ที่แท็บ "ตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม" ให้ติ๊กเลือก "การพิมพ์บิลใบเสร็จต่าง ๆ ให้มีขนาด 9x11 นิ้ว (สำหรับกระดาษต่อเนื่อง)


ตัวอย่างกระดาษต่อเนื่อง