การต่อลิ้นชัก + ตัวแปลง USB | การตั้งค่า

การต่อลิ้นชัก + ตัวแปลง USB | การตั้งค่า

โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย ออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงินที่เป็น RJ11 Port และใช้งานร่วมกับตัวแปลง RJ11 to USB เพื่อต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง หน้าเว็บนี้จะอธิบายการต่อสายลิ้นชักเก็บเงิน และ ตัวแปลง RJ11 การลงไดร์เวอร์ และการตั้งค่าในโปรแกรมคลิกที่หัวข้อต่อไปนี้เพื่อติดตั้งลิ้นชักเก็บเงิน การลง driver และการตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงินเข้ากับโปรแกรมร้านยาไฮเจียฯ1. ต่อสาย RJ11 กับ ลิ้นชักเก็บเงิน
เฉพาะรุ่นที่ต้องต่อสาย RJ11 เองเข้ากับตัวเครื่องลิ้นชักเก็บเงินเท่านั้น ในบางรุ่นสาย RJ11 นี้จะต่อมาให้แล้ว ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 2 ได้เลย

โดยให้คว่ำลิ้นชักลงจะเจอ Port สำหรับต่อสาย RJ11 ดังภาพด้านล่างนี้ (ลิ้นชักบางรุ่นอาจมีสาย RJ11 ต่อออกมาให้แล้ว ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลย)

ให้เสียบสาย RJ11 (คล้ายสายโทรศัพท์บ้าน) ที่ตัวเครื่องพิมพ์ดังภาพ


2. ปลายสาย RJ11 อีกข้าง ต่อกับตัวแปลงลิ้นชัก (กล่องสีดำเล็ก ๆ)
ตัวแปลงลิ้นชักด้านหนึ่งจะมี Port สำหรับเสียบสาย RJ11 ดังภาพด้านล่างนี้

ให้เสียบปลายสาย RJ11 ให้ลงล๊อก ตามภาพด้านล่างนี้3. นำสาย USB มาต่อกับตัวแปลงลิ้นชัก
ตัวแปลงลิ้นชักอีกด้านนึงจะมี Port สำหรับเสียบสาย USB (Type B) ดังภาพด้านล่างนี้


ให้เสียบปลายสาย USB (Type B) ให้สุด กับตัวแปลงลิ้นชักดังภาพด้านล่างนี้4. นำปลายสาย USB อีกด้าน ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
ให้นำปลายสาย USB (Type A) อีกด้านไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราได้เลย โดยให้เลือกช่อง USB ในคอมพิวเตอร์ของเราที่จะเสียบให้แน่นอน เหมาะสม ไม่ควรเปลี่ยน Port บ่อย เนื่องจากจะต้องตั้งค่า Port ทุกรอบหากมีการสลับ Port

เป็นอันเสร็จขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ลิ้นชักเก็บเงิน5. ใส่แผ่น Driver USB สำหรับตัวแปลงลิ้นชัก
เมื่อใส่แผ่นเรียบร้อยแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ ดังภาพด้านล่างนี้


จะเจอโฟลเดอร์ย่อยดังภาพ ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ Driver ลิ้นชัก ดังภาพด้านล่างนี้


จะเจอมีโฟลเดอร์ย่อยดังภาพ ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ Driver สำหรับ Windows 7 ดังภาพด้านล่างนี้
หากเราใช้วินโดว์ 7, 8, 8.1, หรือ 10 ให้ใช้ driver ตัวนี้ตัวเดียวกันได้เลย


สุดท้ายแล้วเราจะเจอไฟล์สำหรับการติดตั้งไดรเวอร์ตัวแปลงลิ้นชัก ดังภาพด้านล่างนี้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ติดตั้งเพื่อเริ่มติดตั้ง driver ได้เลย6. ติดตั้ง Driver
การติดตั้ง driver ตัวแปลงลิ้นชักง่ายมากเพียงแค่ 4 คลิกก็เรียบร้อยแล้ว ตามลำดับภาพต่อไปนี้
เสร็จเรียบร้อยแล้ว7. ตั้งค่าลิ้นชักที่โปรแกรมไฮเจีย
ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า -> ตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงิน ดังรูปด้านล่างนี้


ที่ฟอร์มการตั้งค่านี้

1. เลือก Port โดยอาจจะมีให้เลือกเป็น COM3 COM4 COM5 COM7 ตามช่อง USB ที่เราเชื่อมต่ออยู่ ดังนั้นให้ทดลองเลือกสัก Port หนึ่ง

2. ทดสอบเปิดลิ้นชัก กดปุ่มเพื่อทดสอบว่าลิ้นชักเด้งหรือไม่

หากลิ้นชักเด้งออก แสดงว่าเราเลือก Port ถูกต้อง ให้กดปุ่มบันทึกได้เลย

ถ้าลิ้นชักไม่เด้งออก ให้เลือก Port ใหม่ (หากไม่มีให้เลือกแล้ว แสดงว่า การเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง หรือ มีการลงไดร์เวอร์ไม่ถูกต้อง)

ปิด-เปิด โปรแกรมไฮเจียฯ ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โปรแกรมโหลดข้อมูลการเชื่อมต่อลิ้นชักตามที่เราตั้งค่าไว้ เราก็สามารถใช้งานตามปกติได้ทันที


หากไม่มี COM Port ให้เลือกแสดงว่าการเชื่อมต่อ หรือ การลงไดรเวอร์ไม่ถูกต้อง ให้ทดลองเสียบสาย USB ตัวแปลงลิ้นชักใหม่แล้ว ปิด-เปิดไฮเจียฯ ใหม่แล้วทดลองตั้งค่าให้อีกครั้ง หากยังไม่ได้ให้ติดต่อผู้พัฒนาระบบเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
 

 

MOST RECENT