พิมพ์ฉลากยา พิมพ์ได้เร็วแค่ไหน ?

พิมพ์ฉลากยา พิมพ์ได้เร็วแค่ไหน ?

ลงรายการขายที 3-5 ไอเท็ม แล้ว สั่งพิมพ์สติกเกอร์ฉลากยา จะต้องรอนานไหมกว่าจะพิมพ์เสร็จ มาดูคลิปตัวอย่างกัน