📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

วิธีพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน

วิธีพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากโปรแกรมไฮเจีย หลังยืนยันการขาย/รับเงิน เรียบร้อยแล้ว สามารถทำได้หลายวิธี เลือกใช้งานได้ตามสถานการณ์จริงหน้าร้าน มีรายละเอียดสรุปด้านล่างนี้

พิมพ์เฉพาะที่ลูกค้าขอ
จะพิมพ์เฉพาะที่ลูกค้าของเราขอ ขณะที่กดรับเงิน จะมีช่องให้ติ๊ก หรือ กด F4 เพื่อเตรียมพิมพ์ใบเสร็จหลังยืนยันการรับเงินเรียบร้อยแล้ว


ตั้งค่าให้พิมพ์อัตโนมัติ
ตั้งค่าได้ที่แท็บตั้งค่า ที่ตัวฟอร์มขายได้เลยตามภาพด้านล่างนี้ หลังจากกดรับเงิน และ ยืนยันการขายแล้วโปรแกรมจะพิมพ์ใบเสร็จแบบสลิปให้ทันที ทุกบิล โดยไม่มีการถามว่าจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์


พิมพ์ย้อนหลัง
ให้ไปที่เมนูระบบขาย -> พิมพ์ใบเสร็จรับเงินตามภาพด้านล่างนี้


ฟอร์มพิมพ์ ใบเสร็จ จะเป็นแบบนี้ สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้เลย จากนั้นที่รายการคือรายการบิลขายสินค้า ให้เราเลือกพิมพ์ใบเสร็จในบิลที่ต้องการโดยการกดปุ่มที่ท้ายรายการบิลนั้น ๆ ได้เลย จะเลือกพิมพ์แบบ A4 หรือ Slip หรือ ในแบบอื่น ๆ ก็ได้ตั้งค่าชื่อเครื่องพิมพ์สลิปให้โปรแกรมรู้จัก
ให้ไปที่เมนูตั้งค่า ตามตัวอย่างในภาพนี้


หัวข้อการพิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงิน ให้เราเลือกชื่อเครื่องพิมพ์สลิป ยี่ห้อที่เราใช้งาน และกดปุ่มบันทึกข้อมูลได้เลย


หลังการกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์สลิป การสั่งพิมพ์สลิปจากโปรแกรมจะพิมพ์ได้ทันที โปรแกรมจะไม่ขึ้นถามให้เลือกเครื่องพิมพ์ซ้ำ