📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ตัวอย่างการตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์ฉลาก

ตัวอย่างการตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์ฉลาก

ตัวอย่างการตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์ฉลาก เพื่อให้นำไปทดลองประยุกต์ใช้ตามที่ต้องการได้ข้อควรทราบและให้ระมัดระวังในการแก้ไขรูปแบบฉลาก
ในบางการตั้งค่าการมีข้อสังเกตุเพื่อให้ระมัดระวังเนื่องจากการปรับการตั้งค่าฉลากจะทำให้กระทบต่อฉลากเดิมทั้งหมดที่สร้างไปแล้ว เช่น

- หากยังไม่มั่นใจในรูปแบบที่จะทดลองปรับ ให้สำรองข้อมูลก่อน และงดใช้งานอย่างอื่น เผื่อกรณีที่ปรับค่าผิดพลาดและต้องการเรียกคืนข้อมูลกลับ

- การขยับบรรทัดขึ้นลง อาจไม่มีผลต่อฉลากที่เลือกรูปแบบ 1 และ รูปแบบ 2 เนื่องจากทั้ง 2 รูปแบบเป็นการ Fix ตำแหน่งและขนาดจากโปรแกรม

- การเปลี่ยนขนาด Font อาจทำให้ทุกบรรทัดขยับ เนื่องจากระยะห่างและขนาดของแต่ละ Font มีไม่เท่ากัน จะกระทบต่อฉลากทั้งหมด

- การเปลี่ยนขนาด Font แต่ละบรรทัด การขยับซ้ายขวา ขึ้นลง อาจไม่ได้มีผลไปยังฉลากที่สร้างไปก่อนหน้า
ในคำแนะนำด้านล่างนี้ใน แท็บปรับตำแหน่ง ให้กดปุ่มสีแดง "อัปเดทการตั้งค่านี้ไปยังฉลากที่สร้างแล้ว"

- คำแนะนำนี้ไม่ใช่คำแนะนำการสร้างข้อมูลฉลากสินค้า มือใหม่ที่ต้องการทำฉลาก คลิก การใช้งานและพิมพ์ฉลากยา มาตรฐาน GPP

การตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์ฉลาก
จะอยู่ที่เมนูตั้งค่า ตามตัวอย่างภาพนี้คำแนะนำด้านล่างนี้จะแยกออกตามหัวข้อ สามารถคลิกดูในหัวข้อที่สนใจได้เลย

1. เครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์ขอบ
กรณีที่พิมพ์ฉลากยาออกมาแล้วมีพื้นที่ขอบขวาไม่ยอมพิมพ์ อาจทำให้ในอักษรบางตัวหายไป หรือ เส้นบาร์โค้ดหายไป (สแกนไม่ได้) และทางขอบซ้ายก็ถูกเว้นไว้ กรณีนี้จะหลอกเครื่องพิมพ์ด้วยให้โปรแกรมไฮเจีย ขยับเนื้อหาบนฉลากทั้งหมดไปทางซ้ายนอกจากนี้ยังสามารถปรับค่าในลักษณะดังกล่าวได้ทั้ง ขึ้นลง ซ้ายขวา ตามความเหมาะสมเพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเครื่องพิมพ์

ทั้งนี้อาจต้องตรวจสอบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เรื่องการกำหนดระยะห่างของขอบเพิ่มเติม หากเครื่องสามารถทำได้จะไม่จำเป็นต้องตั้งค่าตามนี้


2. เปลี่ยนชื่อเรียกลูกค้าทั่วไปกรณีทำขายสินค้าและไม่ได้ระบุลูกค้าที่บิลขาย ค่าปกติของโปรแกรมจะแสดงคำว่า "ลูกค้าทั่วไป" ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้ตามต้องการ ตัวอย่างประยุกต์เปลี่ยนเป็นการให้ระบุชื่อลูกค้าเอง และ ตามด้วย [/] ไม่มีประวัติแพ้ยา

เปลี่ยนได้ที่เมนูข้อมูลอื่น -> ขาย -> เปลี่ยนชื่อเรียก "ลูกค้าทั่วไป"
3. สลับบรรทัด ให้ข้อบ่งใช้ขึ้นมาก่อนวิธีใช้ภาพตัวอย่างฉลากปกติจะแสดงบรรทัดข้อบ่งใช้อยู่ถัดจากวิธีใช้ตัวอย่างการใส่ค่าเพื่อให้ตำแหน่งของบรรทัด ขึ้น และ ลง สามารถประยุกต์และทดลองปรับได้ตามต้องการ
4. ไม่แสดงชื่อร้าน ที่อยู่ สำหรับที่สั่งทำหัวฉลากมาแล้วสามารถติ๊กหัวข้อชื่อร้าน ที่อยู่ ออกได้เลย
5. ย้ายวันที่ขาย ลงมาแสดงด้านล่างจากกรณีของข้อ 4 เมื่อสั่งทำหัวฉลากมาแล้ว ต้องการเลื่อนวันที่ขายออกจากส่วนด้านบน วันที่ขายจะอยู่บรรทัดเดียวกับชื่อร้าน ตัวอย่างการกรอกค่า 175 ในช่องขึ้นลง
6. เพิ่มข้อความต่อท้ายบรรทัดชื่อเภสัชกร7. สติกเกอร์ 8x6 เพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัดใส่ค่าขึ้นลงแต่ละบรรทัดเพื่อกระจายระยะห่างออก
8. สติกเกอร์ 8x6 สั่งทำหัวฉลาก ท้ายฉลาก ตีกรอบปรับระยะห่างแต่ละบรรทัด เว้นที่ด้านบนและด้านล่าง สำหรับกรณีที่สั่งทำสติกเกอร์ส่วนหัวและส่วนล่าง และอาจตีกรอบมาด้วย