📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

แบบ บภก.1 บันทึกและพิมพ์ได้ทันที ใช้เวลาไม่นาน

แบบ บภก.1 บันทึกและพิมพ์ได้ทันที ใช้เวลาไม่นาน

โปรแกรมสามารถบันทึกเอกสาร แบบ บภก.1 โดยเลือกผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการฯ จากพนักงานเภสัชกรที่มี user login เข้าโปรแกรม พิมพ์ได้ทันทีพร้อมส่งเอกสารต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้นด้วยการกรอกข้อมูลของร้านก่อน
เมนูตั้งค่า -> ข้อมูลร้าน โดยข้อมูลที่ต้องใช้แสดงในแบบพิมพ์คือ ชื่อสถานที่ขายยา, ที่อยู่ร้าน, ชื่อเภสัชกรประจำร้าน (ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามใบอนุญาต), เลขที่ใบประกอบฯ, เวลาปฏิบัติการ (ตามใบอนุญาต)และที่แท็บใบอนุญาต ข้อมูลที่ต้องใช้คือ เลขที่ใบอนุญาตฯ และ ชื่อผู้ได้รับอนุญาตบันทึกข้อมูลและปิดเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

ต้องมีพนักงานในโปรแกรมที่เป็นเภสัชกร
เมนูบุคคล -> พนักงาน ข้อมูลที่ต้องใช้คือ ชื่อ, สกุล, เลขที่ใบประกอบ, กำหนดว่าเป็นเภสัชกรการบันทึกแบบ บภก.1
เมนูบุคคล -> บันทึกแบบ บภก.1ตัวอย่างฟอร์มบันทึกตัวอย่างการลงข้อมูลและบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดพิมพ์ จภก.1ตัวอย่างฟอร์มจริง แบบ จภก.1 เลือกพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ A4 หรือ เลือกเครื่องพิมพ์ Microsoft Print to PDF ได้ตามการใช้งานได้เลยหน้าฟอร์มบันทึกนี้ใช้งานได้อิสระ สร้างใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวน และการลบข้อมูลเอกสารทีสร้างไปแล้วออกได้โดยไม่ได้กระทบระบบอื่นในโปรแกรม, สามารถค้นหาเอกสารที่เคยบันทึกไปแล้วได้ ในแท็บค้นหาข้อมูลเดิม

 

 

MOST RECENT