📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ตัวอย่างฉลากเพิ่มข้อความ ห้ามรับประทาน

ตัวอย่างฉลากเพิ่มข้อความ ห้ามรับประทาน

ตัวอย่างฉลากเพิ่มข้อความ ห้ามรับประทาน และ เพิ่มตรวจสอบฉลากซ้ำอีกครั้งในการจ่ายยา สามารถประยุกต์ใช้ในโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฉลากให้มากยิ่งขึ้น

ในหน้าต่างจัดการฉลาก
เลือกรูปแบบที่ 2 และ เพิ่มข้อความในช่องหัวข้อที่จะแสดงบนกรอบบรรทัดชื่อเภสัชกรประจำร้าน
อาจเพิ่มข้อความอื่น ๆ เพื่อเพิ่มงานในการ re-check ฉลากก่อนจ่ายยาตัวอย่างฉลากเมื่อจ่ายยา
สามารถประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฉลากที่ดียิ่งขึ้น