หลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ใช้สิทธิช้อปดีมีคืน
ช้อปดี มีคืน ที่ไฮเจีย ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 30,000 บาท

O ใบกำกับภาษีจะออกให้ตรงกับวันที่เข้าใช้บริการเท่านั้น และไม่สามารถออกย้อนหลังได้

O บริษัทฯ ไม่สามารถออกใบกำกับภาษี e-Tax Invoice ได้ จึงใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 30,000 บาท

O ใบกำกับภาษีที่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนกับโครงการช้อปดีมีคืนได้ต้องออกภายในวันที่ 1 มกราคม 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดอ้างอิงจากเว็บไซต์กรมสรรพากร เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด ↗

การสั่งซื้อโปรแกรม

สั่งซื้อเฉพาะโปรแกรม ใช้สิทธิ์ 5,350 บาท :
รายละเอียดและขันตอนการสั่งซื้อ ↗

สั่งซื้อชุดแพ็คเกจ โปรแกรม+อุปกรณ์เสริม นำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีฯ สูงสุด 30,000 บาท หรือ สั่งซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมอย่างเดียวได้
รายละเอียดชุดแพ็คเกจ และ อุปกรณ์เสริม ↗

เมื่อสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลสำหรับออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ กลับมาทาง CHAT ภายในวันที่สั่งซื้อ

1. ชื่อ-สกุล ตามบัตรประจำตัวประชาชน

2. ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน

3. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

4. ชื่อผู้รับเอกสาร, ที่อยู่จัดส่ง, เบอร์โทรศัพท์ผู้รับ

บริษัทฯ จัดส่งต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ด้วยขนส่ง Kerry ให้ภายใน 7-10 วันทำการ

บริษัทฯ ไม่ออกใบกำกับภาษีย้อนหลัง และ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทุกกรณีหมายเหตุ กรณีมีการสั่งซื้อเฉพาะโปรแกรมไฮเจีย ลูกค้าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อเป็นการยืนยันการส่งมอบโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจึงจะออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้