📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

รายงานใน excel จะ Print อย่างไรให้พอดีกับ A4

รายงานใน excel จะ Print อย่างไรให้พอดีกับ A4

รายงานที่โปรแกรมไฮเจีย export เป็น excel ได้นั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานได้นำข้อมูลออกไปทำต่อด้วยโปรแกรม excel อาจมีรายละเอียดคอลัมน์ที่มากเกินระยะขอบของ A4 เมื่อต้องการสั่ง Print

โปรแกรม excel เองมีการปรับ scale เพื่อให้พอดีกับหน้ากว้างของ A4 ได้โดยที่เราไม่ต้องขยับความกว้างคอลัมน์เองทีละคอลัมน์

วิธีการ Print แบบพอดีขอบ A4 ในหน้าเดียว
ตัวอย่างรายงานที่มีคอลัมน์เกินขอบ A4ให้กด Print ตามปกติเพื่อดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ ตามตัวอย่างภาพต่อไปนี้จะเห็นว่ามีคอลัมน์ล้นขอบออกไปทำให้ถูกปัดเป็น 2 หน้าหัวข้อ Settings ให้เลือก Scale ใหม่เป็น Fit sheet on One Page เพื่อให้ข้อมูลใน Sheet นั้น ๆ พอดีกับ 1 หน้ากระดาษเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าพอดี 1 หน้ากระดาษ A4 เรียบร้อยแล้วในส่วนนี้อาจมีการปรับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Orientation ให้เป็นแนวตั้ง (Portrait) หรือ แนวนอน (Landscape) ได้ตามความต้องการ จากนั้นกด Print ได้เลยตามปกติตัวอย่างการ Print ครบคอลัมน์ใน 1 หน้ากระดาษ